Sisarusalennus mahdollistaa monikkoperheiden lapsille kohtuuhintaisen aamu- ja iltapäivätoiminnan

18.03.2021

Aamu- ja iltapäivätoiminta on 1.- ja 2.-luokkalaisille koululaisille tarkoitettua toimintaa. Toiminnalla varmistetaan, ettei pienten koululaisten tarvitse viettää aamu- ja iltapäiviä yksin ilman aikuista vanhempien ollessa töissä. Monilapsisissa perheissä, etenkin sellaisissa, joissa lapset ovat syntyneet yhtä aikaa tai pienellä aikavälillä, haasteena toimintaan osallistumiselle ovat kohtuuttoman korkeiksi kohoavat aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut. Useimmissa Suomen kunnista ei ole käytössä sisarusalennusta aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuista. Mikäli sinun kuntasi on yksi näistä, joista sisarusalennus puuttuu, toivomme että päättäjänä toimit alennuksen aikaansaamiseksi kunnassasi.
Perusopetuslain mukaan maksu on jätettävä perimättä tai alennettava, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä.
Olemme laatineet valtuustoaloitepohjan, jolla esimerkiksi kunnanvaltuutettu voi pyytää omassa kunnassaan muutosta aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuihin. Toivomme, että aloite viedään kunnassa valtuuston kokoukseen ja sillä tavalla varmistetaan, ettei esimerkiksi kaksos- ja kolmosperheiden lasten osallistuminen aamu- ja iltapäivätoimintaan jää rahasta kiinni.

Kerron asiasta mielelläni lisää,

Raisa Ojaluoto
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori
Suomen Monikkoperheet ry

koordinaattori@monikkoperheet.fi
p. 045 882 5383
www.monikkoperheet.fi

Valtuustoaloitepohja
Sisarusalennus koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintamaksuihin

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvat perheet maksavat kunnassamme saman maksun toiminnasta riippumatta siitä, kuinka monta lasta perheestä toimintaan osallistuu. Lain mukaan aamu- ja iltapäivätoiminnan kuukausittainen enimmäismaksu on kahdelta lapselta 320 euroa ja kolmelta lapselta 480 euroa. Mikäli kunta tarjoaa toimintaa laajemmin kuin lakisääteisen 760 h lukuvuodessa, voi toimintamaksu olla vielä suurempi. Näin suuri kuukausittainen maksu kuormittaa monilapsisia perheitä kohtuuttomasti.
Suomen Monikkoperheet ry:n joulukuussa 2018 tekemästä kyselystä selviää, että suurin syy siihen, etteivät monikkoperheiden (perheet, joissa on kaksosia, kolmosia tai nelosia) lapset osallistu koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan, ovat taloudellisia.
Perheiden tilannetta helpottaisi koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintamaksusta saatava sisarusalennus. Sopivana alennuksena monikkoperheet pitävät 50 %:n sisarusalennusta, joka on tällä hetkellä käytössä esimerkiksi Oulussa ja Seinäjoella (tilanne 3/2021). Varhaiskasvatuksessa maksettavissa maksuissa sisarusalennus on jo käytössä. Olisikin linjassa, että sisarusalennus olisi käytössä myös koululaisten toiminnassa. Nyt tilanne voi olla yksittäisessä perheessä se, että lasten hoidosta/iltapäivätoiminnasta koituvat maksut nousevat lasten siirtyessä varhaiskasvatuksesta kouluun.
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kunta X ottaa käyttöön sisarusalennuksen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuissa.

Paikkakunta X XX.XX.XXXX