Tietosuojaseloste

KESKI-POHJANMAAN MONIKKOPERHEET RY

Laatimispäivämäärä 10.1.2021, päivitetty 6.1.2024

 1. Rekisterinpitäjä; Keski-Pohjanmaan Monikkoperheet ry, Kokkola. www.monikkoperheet.fi/keski-pohjanmaa
 2. Yhteys rekisteriä koskevissa asioissa: kpmonikkoperheet (at) gmail.com
 3. Jäsenrekisteri
  – Tiedot saadaan esim. nettilomakkeella tai sähköpostiviestillä.
  – Rekisteri sisältää seuraavia tietoja: nimi, puolison nimi, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, monikkolasten syntymävuosi tai laskettu aika. Halutessaan jäseneksi hakeva voi myös antaa lisätietoa perhetaustasta.
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  • Henkilötietoja käytetään yhdistyksen jäsenyyden käynnistämiseksi, tiedottamiseen ja yhteydenpitoon. Tiedot voidaan luovuttaa Suomen Monikkoperheet ry:lle sekä heiltä edelleen painotalolle Monikkoperheet-lehden postittamista varten. Tietoja säilytetään niin kauan, kuin henkilön jäsenyys on yhdistykseen voimassa.
 5. Säännön mukaiset tietolähteet
  • tietolähteenä on internetsivujemme liittymislomake tai perheen oma yhteydenotto suoraan yhdistykseen tai Suomen Monikkoperheet ry:n kautta tullut liittymispyyntö
 6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
  • tietoja ei luovuteta ulkopuolisille
  • jäsenrekisteri on GoogleContacts –palvelussa
 7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  • Rekisteriimme kerättyjä tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
   Käytössämme on GoogleDrive –pilvipalvelu ja Gmail-sähköposti.
 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  • jäsenrekisterin tiedot ja salasanat ovat vain hallituksen jäsenten tiedossa
 9. Tarkastusoikeus
  • jäsenillä on oikeus tarkistaa jäsenrekisteriin tallennetut tiedot
  • pyyntö tulee tehdä osoitteeseen kpmonikkoperheet (at) gmail.com
  • tietopyyntöön vastataan mahdollisimman pian (max kahden viikon) kuluessa
  • pyynnön esittäjän tulee pyydettäessä pystyä vahvistamaan henkilöllisyytensä yhdistykselle
 10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
  • jokaisella on oikeus vaatia esim. jäsenrekisterissä olevan virheellisen henkilötiedon korjaamista
  • pyyntö tulee esittää sähköpostiosoitteeseen kpmonikkoperheet (at) gmail.com