Tietosuojaseloste

KESKI-POHJANMAAN MONIKKOPERHEET RY

Laatimispäivämäärä 10.1.2021

 1. Rekisterinpitäjä; Keski-Pohjanmaan Monikkoperheet ry, Kokkola. www.monikkoperheet.fi/keski-pohjanmaa
 2. Yhteyshenkilönä on jäsenvastaava Piia Rautiola rekisteriä koskevissa asioissa, kpmonikkoperheet (at) gmail.com
 3. Jäsenrekisteri
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  • jäsenpostin lähettäminen yhdistyksen jäsenille sähköpostitse
 5. Rekisterin tietosisältö
  • Jäsenperheistä keräämme perheen vanhemman tai vanhempien nimet, osoitteet, puhelinnumeron sekä sähköpostiosoitteen
 6. Säännön mukaiset tietolähteet
  • tietolähteenä on internetsivujemme liittymislomake tai perheen oma yhteydenotto tai Suomen Monikkoperheet ry:n kautta tullut liittymispyyntö
 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
  • tietoja ei luovuteta ulkopuolisille
  • jäsenrekisteri on GoogleContacts –palvelussa
 8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  • käytössä GoogleDrive –palvelu
 9. Rekisterin suojauksen periaatteet
  • jäsenrekisterin tiedot ja salasanat ovat vain jäsenvastaavan ja puheenjohtajan tiedossa
 10. Tarkastusoikeus
  • jäsenillä on oikeus tarkistaa jäsenrekisteriin tallennetut tiedot
  • pyyntö tulee tehdä osoitteeseen kpmonikkoperheet (at) gmail.com
  • tietopyyntöön vastataan mahdollisimman pian (max kahden viikon) kuluessa
  • pyynnön esittäjän tulee pyydettäessä pystyä vahvistamaan henkilöllisyytensä yhdistykselle
 11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
  • jokaisella on oikeus vaatia esim. jäsenrekisterissä olevan virheellisen henkilötiedon korjaamista
  • pyyntö tulee esittää sähköpostiosoitteeseen kpmonikkoperheet (at) gmail.com