Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE / POHJOIS-SUOMEN MONIKKOPERHEET RY

Laatimispäivämäärä 16.05.2018, päivitetty 30.6.2023

1. Rekisterinpitäjä: Pohjois-Suomen Monikkoperheet ry., Oulu (päivitetyt yhteystietomme löytyvät nettisivuilta https://monikkoperheet.fi/pohjois-suomi/)

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, pohjoissuomenmonikkoperheet@gmail.com

3. Rekisterin nimi: jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Yhdistyksen jäsentietoja käytetään jäsenpostin lähettämiseen, tapahtumista ja toiminnasta tiedottamiseen, tapahtumien järjestelyihin sekä valtakunnallisen Monikkoperheet-lehden lähettämiseen jäsenetuna. Perhevalmennuksissa kerätään osallistujien yhteystiedot palautteen antamista varten sekä tiedottamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö: Jäsenrekisteriin keräämme perheen vanhempien nimet, postiosoitteen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen sekä lasten lukumäärä sekä syntymävuodet.

6. Säännön mukaiset tietolähteet: Jäsenrekisteriin tulevat tiedot saadaan perheiltä itseltään joko puhelimitse, sähköpostitse, internetsivujemme tai kattojärjestön www.monikkoperheet.fi- sivuston jäseneksi liittymislomakkeen kautta.

7. Tietojen säännön mukaiset luovutukset: Jäsenrekisterissä olevista tiedoista luovutamme 4 kertaa vuodessa excel-tiedoston, jossa on perheen vanhemman nimitiedot sekä postiosoitetieto. Tietoja käytetään Suomen Monikkoperheet ry:n Monikkoperheet-lehden postitukseen. Postitus tapahtuu yhteistyössä Suomen Monikkoperheet ry ja lehden painotalon välillä. Tietoja ei muutoin luovuteta ulkopuolisille tahoille eikä kaupalliseen tarkoitukseen. Jäsenrekisterin tietoja säilytetään pilvipalveluissa.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Käytämme jäsentietojen käsittelyssä mm. Google Drive -palvelua tiedostojen säilytykseen.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet: Jäsenrekisteritiedosto on suojattu salasanalla, jonne on pääsy jäsenvastaavalla, puheenjohtajalla sekä varapuheenjohtajalla. Salasana vaihdetaan toimijoiden vaihtuessa.

10. Tarkastusoikeus: Jokaisella jäsenellä on oikeus tarkistaa jäsenrekisteriin talletetut tiedot. Pyyntö tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen pohjoissuomenmonikkoperheet@gmail.com. Tietopyyntöön vastataan kuukauden kuluessa. Pyynnön esittäjän tulee pyydettäessä pystyä vahvistamaan henkilöllisyytensä yhdistykselle.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista: Jokaisella jäsenellä on oikeus vaatia esim. jäsenrekisterissä olevan virheellisen henkilötiedon korjaamista. Pyyntö tulee esittää sähköpostiosoitteeseen pohjoissuomenmonikkoperheet@gmail.com.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja, suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Rekisteröidyn oikeuksista on säädetty myös Yhdistyslaissa. (Jäsenluettelo 11§)