Monikkoperhevalmennus

Yhdistyksemme toiminta-alueella järjestetään monikkoperhevalmennusta

Vaasan Seudun Monikkoperheet ry:n monikkoperhevalmennus

Yhdistyksemme järjestää odottajille maksutonta kaksikielistä monikkoperhevalmennusta.
Föreningen ordnar tvåspråkiga flerlingsförberedelsekurser som är gratis för blivande flerlingsföräldrar.


Monikkoperhevalmennukset 2021 förberedelsekurser:

Osa 1 – lauantai 23.1.2021 / 8.5.2021 / lauantai syyskuussa klo 11-13
järjestetään Pohjanmaan Yhdistykset ry:n tiloissa Korsholmanpuistikko 44:ssä ja vetäjinä toimivat vertaistukipohjalta monikkovanhemmat.
Teemana voimavarainen monikkovanhemmuus ja monikkoarki.

Osa 2 – tiistai 2.2.2021 / 18.5.2021 / 5.10.2021 klo 14-16
järjestetään yhteistyössä Vaasan keskussairaalan äitiyspoliklinikan ja synnytysosaston kanssa.
Teemana odotus ja synnytys.

Del 1 – lördag 23.1.2021 / 8.5.2021 / lörd. i september kl 11-13
ordnas i Österbottens Föreningar rf:s utrymmen på Korsholmsesplanaden 44 och tillfället dras av flerlingsföräldrar.
Temat är styrkor i flerlingsföräldraskapet och flerlingsvardag.

Del 2 – tisdag 2.2.2021 / 8.5.2021 / 5.10.2021 kl 14-16
ordnas i samarbete med mödrapolikliniken och förlossningsenheten vid Vasa centralsjukhus.
Temat är graviditet och förlossning.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot/anmälningar och tilläggsinformation:

vaasanseudunmonikkoperheet@gmail.com