Finlands Flerlingsfamiljer rf

Finlands Flerlingsfamiljer rf

Ibland kan livet överraska oss! En flerlingsfamilj är en familj där det på en gång föds två eller flera barn.

I Finland får ungefär 600-700 familjer årligen tvillingar och 5-10 familjer trillingar. Fyrlingar föds sällan. Av alla födslar om året är andelen flerbarnsfödslar omkring 1,35%. I Finland finns det ungefär 15 000 familjer med minderåriga flerlingsbarn.

Vad gör Finlands Flerlingsfamiljer rf?

Finlands Flerlingsfamiljer rf hjälper familjer att få förberedelse och kamratstöd. Du får sakkunnig information om flerlingsfamiljeliv.

  • Vi hjälper med och koordinerar flerlingsfamiljeföreningarnas frivilligarbete, stödverksamhet och familjeförberedelse
  • Vi ger råd till familjer och professionella
  • Vi strävar till att flerlingsfamiljernas behov ska få mer hänsyn
  • Vi utvecklar stöd till familjer
  • Vi producerar och delar ut information om flerbördsgraviditet och -förlossning, flerlingsföräldraskap, flerlingsliv och om vår verksamhet till familjer, professionella och beslutsfattare
  • Vi publicerar tidningen Monikkoperheet (Flerlingsfamiljer)
  • Vi erbjuder flerlingsfamiljer en chans att ansöka om understödda semestrar

Vår förening får ekonomiskt stöd huvudsakligen från Veikkaus. Föreningen har tre anställda och vår byrå ligger i Jyväskylä, Mellersta Finland. Vi är medlem i ICOMBO (International Council of Multiple Births Organisations).

Kom med i vår verksamhet

Att bli en flerlingsfamilj kan väcka olika känslor och frågor. Du är inte ensam!

Genom föreningen får du kamratstöd och tips för vardagen och föräldraskapet. Man kan hitta familjeförberedelse i de flesta kommuner där våra regionala föreningar finns. Alla familjer som väntar tvillingar, trillingar eller fyrlingar är välkomna att delta. Anmäl dig till förberedelse, bekanta dig med informationsmaterial, hitta kamratstöd, träffa andra familjer och delta i olika evenemang.

Det lönar sig att bli medlem

Du eller hela din familj kan bli medlem i en av våra 16 regionala föreningar. Ta kontakt med din regionala förening eller fyll i medlemsansökan på vår hemsida monikkoperheet.fi

Som medlem ska du få:

  • evenemang för hela familjen, loppmarknader, familjeförberedelse, tillställningar med experter, förströelse och kamratstöd för föräldrar
  • rabatter och förmåner med medlemskortet i olika affärer runt Finland
  • tidningen Monikkoperheet (kommer ut fyra gånger per år) till medlemspris eller inkluderad i medlemsavgiften som man betalar till ens regionala förening

Medlemsavgifter varierar mellan 15 och 38 euro beroende på föreningens storlek och på vilket slags tjänster och förmåner föreningen erbjuder. Information om våra regionala föreningar finns på monikkoperheet.fi.

Material om flerlingsfamiljer på svenska:

Vi väntar flerlingar (Institut för hälsa och välfärd, 2011)


Förberedelsepresentation på svenska


Tvillingar och trillingar i skolan


FPA / KELA (FPA är en självständig socialförsäkringsinrättning)
Förmåner till flerlingsfamiljer

Material om flerlingsfamiljer på engelska:

En bra start på föräldraskapet i en flerlingsfamilj webbkurs på engelska.

Förberedelsepresentation på engelska.

Multiple birth siblings as adolescents – A guide for parents of twins and higher order multiples är tillgänglig för medlemmar om regionala förening. 
Fråga från kontoret: toimisto@monikkoperheet.fi

Ta kontakt:

Suomen Monikkoperheet ry
Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä
Finland

tfn. + 358 50 4359 004
toimisto@monikkoperheet.fi

Verksamhetsledare Ulla Kumpula
toiminnanjohtaja@monikkoperheet.fi
tfn. +358 50 3280 730