Vapaaehtoiseksi

Kiinnostaako sinua yhdistystoiminta? Onko sinulla näpeissäsi taito järjestää tapahtumia? Hallitsetko talousasiat, nettisivujen päivityksen? Vai onko sinulle kiinnostusta lehden tekemiseen, paloa vaikuttaa monikkoperheiden etuuksiin tai haluaisitko kenties toimia valmentajana, nettivertaisohjaajana tai somenikkarina?

Suomen Monikkoperheet ry:ssä ja monikkoperheyhdistyksissä toimii satoja vapaaehtoisia ympäri Suomea. Vapaaehtoisena voit toimia itseäsi kiinnostavien asioiden parissa, saat arvokasta kokemusta ja taitoja, joita voit hyödyntää esimerkiksi työelämässä. Pääset myös osallistumaan koulutus- ja vertaistukitilaisuuksiimme ja saat ohjausta omaan vapaaehtoistyöhösi. Vapaaehtoisena voi toimia myös yksittäisissä asioissa, tilaisuuksissa tai projekteissa.

Vapaaehtoistehtäviä Suomen Monikkoperheet ry:ssä

Suomen Monikkoperheet ry:ssä toimii erilaisia työryhmiä, jotka toimivat työntekijöiden työn tukena ja vievät eteenpäin järjestön strategian mukaisia tavoitteita ja toimintaa. Olet tervetullut mukaan työryhmätyöskentelyyn! Ota yhteys työryhmän vastuutyöntekijään, mikäli haluat liittyä mukaan.

Tällä hetkellä käynnissä ovat seuraavanlaiset työryhmät:

Asiantuntijatyöryhmä: Tässä työryhmässä on eri alojen monikkoasiantuntijoita (esimerkiksi lääkäri, kätilö, terveydenhoitaja, itse kaksonen tai yksi kolmosista tai nelosista, monikkovanhempi, tutkija, varhaiskasvatuksen tai opetusalan ammattilainen, kestävän kehityksen parissa työskentelevä ammattilainen jne.). Eli asiantuntijoita, jotka voivat olla tukena järjestön työssä, hankesuunnittelussa, materiaalituotannossa sekä monikkoustiedon ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Työryhmä kokoontuu etäyhteyksin noin 3-4 kertaa vuodessa. Vastuutyöntekijä, toiminnanjohtaja@monikkoperheet.fi

Vaikuttajatyöryhmä: Työryhmän jäsenenä pääset toimimaan järjestön valtakunnallisessa vaikuttamistyössä. Vaikuttamistyöryhmä kokoontuu (Helsingissä tai etäyhteyksin) noin 3-4 kertaa vuodessa. Lisäksi ryhmä pitää yhteyttä sähköpostitse ja suljetussa Facebook-ryhmässä. Tämä työryhmä koostuu toimijoista, jotka ovat kiinnostuneita valtakunnallisesta tai alueellisesta vaikuttamisesta. Työryhmä mm. laatii vaikuttamistyön suunnitelman, tekee kannanottoja ja lausuntoja ja pohtii monikkoperheiden kannalta tärkeiden asioiden eteenpäinviemistä päätöksenteossa. Vastuutyöntekijä, toiminnanjohtaja@monikkoperheet.fi

Monikkoperheet-lehden työryhmä: Järjestö julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää valtakunnallista Monikkoperheet-lehteä. Lehtityöryhmä ideoi ja tuottaa lehden sisällön. Työryhmä työskentelee omassa suljetussa Facebook-ryhmässä ja kokoontuu etäyhteyksin ja/tai lähitapaamisin 2-4 kertaa vuodessa. Työryhmässä työskentely edellyttää lehden sisällön tuottamiseen osallistumista eli kirjoittamista ja/tai kuvituksen tuottamista (valokuvaus, piirrokset). Vastuutyöntekijä, jarjestosihteeri@monikkoperheet.fi

Yhdistystoiminnan kehittämistyöryhmä: Tämä työryhmä koostuu alueellisten monikkoperheyhdistysten hallitus- ja aktiivitoimijoista. Työryhmän toimintaa linjaa järjestön strategiassa 2021-2024 olevat tavoitteet yhdistystoiminnan kehittämiselle. Työryhmän tarkoituksena on mm. miettiä alueyhdistystoiminnan tulevaisuutta, monikkoperhetoiminnan brändin kirkastamista, kattojärjestön tukitoimien kehittämistä ja elinvoimaisen yhdistystoiminnan ylläpitämistä. Vastuutyöntekijä, koordinaattori@monikkoperheet.fi  

Lisäksi järjestössämme toimii vapaaehtoisista koostuva hallitus:

Järjestön hallitus: Uudet jäsenet hallitukseen valitaan vuosittain syksyllä vuosikokouksessamme ehdokasasettelun pohjalta. Hallituksen jäsenet suunnittelevat järjestön strategian ja suuntalinjat sekä tekevät päätöksiä esimerkiksi järjestön talouteen, hallintoon ja henkilöstöön liittyen. Hallituksella on kokouksia noin 5-7 kertaa vuodessa, pääosin etäyhteyksin. Kasvokkain kokoontumiset Jyväskylässä. Lisäksi hallitus työskentelee sähköpostitse, suljetussa Facebook-ryhmässä ja Teamsissa. Hallitustyöskentelystä voit tiedustella: jarjestosihteeri@monikkoperheet.fi

Kiinnostuitko vapaaehtoistoiminnasta? Tai haluatko tietää lisää?
Ota yhteyttä vapaaehtoistoiminnan koordinaattoriin, koordinaattori@monikkoperheet.fi


Vapaaehtoistehtäviä alueellisissa monikkoperheyhdistyksissä

Suomessa toimii 16 alueellista monikkoperheyhdistystä. Yhdistyksissä voit toimia:

  • Yhdistyksen hallituksessa: Rekisteröityneellä yhdistyksellä tulee olla hallitus. Hallitus toteuttaa yhdistyksen toimintaa. Hallituksessa rooleja ovat mm. puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, jäsenvastaava, tiedotusvastaava, tapahtumavastaava. Yhdistyksen hallitus valitaan vuosittain yhdistyksen vuosikokouksessa.

  • Yhdistyksen vapaaehtoistoimijana: Voit toimia esimerkiksi monikkoperhevalmentajana, tapahtuma-avustajana, sosiaalisen median vastaavana, jäsenetuliikevastaavana, internetsivujen päivittäjänä jne.

  • Pop up -vapaaehtoisena: esimerkiksi yksittäisissä tapahtumissa ja tilaisuuksissa ”apukäsinä” tai tarjoa omaa osaamistasi esimerkiksi uuden esitteen tai jonkin tiedotusmateriaalin tekoon, taittoon tai kuvitukseen.

    Mahdollisuuksia on moneen!

Miten Sinä voisit olla avuksi? Ota yhteyttä lähimpään yhdistykseen ja lähde mukaan toimintaan!