Perhelomat

Tuetut monikkoperhelomat yhteistyössä lomajärjestöjen kanssa

Lomajärjestöt (mm. Maaseudun Terveys- ja lomahuolto ry, Hyvinvointilomat ry) organisoivat tuettua lomatoimintaa. Nämä tuetut lomat ovat kaikkien Suomessa asuvien haettavissa.

Lapsiperheille suunnatut tuetut lomat ovat useimmiten viiden vuorokauden mittaisia, ohjelmallisia ja täysihoidon sisältäviä lomajaksoja. Lomasta peritään perheiltä omavastuuosuus.

Lomajärjestöt järjestävät osan lomista yhteistyössä eri järjestöjen ja yhdistysten kanssa. Suomen Monikkoperheet ry on yksi yhteistyökumppaneista. Anomme joka vuosi lomajärjestöiltä monikkoperheiden (kaksos,- kolmos,- ja nelosperheet) haettaviksi omia lomajaksoja. Lomien tarkoituksena on, että perheet saisivat irtautumisen arjesta ja tapaisivat lomailun ohella lomaviikollaan myös omatoimisesti toisia monikkoperheitä. Kokemusten vaihto, vertaistuki ja leikkikaverit lapsille ovat hyvää antia lomailun ohessa.

Tietoa hakemisesta

Perhe hakee tuettua lomaa lomajärjestöjen sähköisen lomahaun kautta. Lomatukea voidaan myöntää korkeintaan joka toinen vuosi (Jos olet saanut loman vuonna 2019, voit seuraavan kerran hakea lomaa vuonna 2021).

Hakemus tulee täyttää perusteellisesti ja huolellisesti, sillä valinta tehdään hakemusten perusteella. Lomatuki myönnetään sosiaalisin, terveydellisin ja taloudellisin perustein. Tukea myönnettäessä otetaan huomioon hakijan ja puolison tulot ja menot, hakijan elämäntilanne ja aikaisemmin saatu lomatuki. Kiinnitä huomio myös hakulomakkeen perusteluosan täyttöön. Pyydetyt henkilötiedot tulee täyttää täydellisinä, kaikkien hakemuksessa ilmoitettujen henkilöiden henkilötunnukset tulee ilmoittaa täydellisinä tarkistusosineen. Puutteellisesti täytettyjä hakemuksia ei käsitellä. Yleisesti lomajärjestöt huomioivat valinnassa mm. työttömyyden, yksinhuoltajuuden, perhetilanteen, sairaudet, pienituloisuuden, velat, vaikean elämäntilanteen jne.

Muista jättää hakemuksesi ajoissa! Jokaisella lomajärjestöllä on oma sähköinen hakemuslinkki. Saman lomajärjestön lomia voit hakea samalla hakemuksella.

Monikkoperheiden on hyvä lomaa hakiessaan tarkistaa, että kyseisen perheloman majoitusmuoto esimerkiksi huoneiden koko soveltuu oman perheen tarpeisiin. Isojen perheiden tarpeet on yleisesti ottaen huomioitu erillisillä monikkoperhelomajaksoilla (perhehuoneet tai huoneistot).

Tarkempia tietoja lomista saat ensisijaisesti suoraan lomajärjestöstä.
Voit myös tiedustella lomiin liittyviä asioita Suomen Monikkoperheet ry:n toimistolta sähköpostitse toimisto@monikkoperheet.fi tai puhelimitse 050 4359 004.

Tiedustelut haku- ja valintaprosessista sekä lomalle päässeistä

Suomen Monikkoperheet ry ei tee päätöstä lomalle valituista perheistä, lomatukipäätöksen tekee sosiaalinen lomajärjestö. Suomen Monikkoperheet ry toimii vain ryhmäloman varaajana sekä lomasta tiedottajana.

Tiedustelut perhelomille päässeiden valinnoista ja hakuprosessista tulee tehdä suoraan loman järjestävään lomajärjestöön. Lomien järjestäjinä toimivat vuonna 2021 Maaseudun terveys- ja lomahuolto ry (kolme lomajaksoa) sekä Hyvinvointilomat ry (yksi lomajakso).

Tutustu myös lomajärjestöjen muuhun lomatarjontaan

Muistathan, että voit hyödyntää myös lomajärjestöjen muut loma-ajankohdat ja yleishaussa olevat lomat, mikäli monikkoperhelomien ajankohdat eivät teidän perheellenne sovi, tai teille ei myönnetty monikkoperhelomaa. Lisätietoa yleisesti tuetuista lomista ja lomajärjestöistä saat osoitteesta www.lomajarjestot.fi tai suoraan lomajärjestöjen internetsivuilta Maaseudun Terveys- ja lomahuolto ry jaHyvinvointilomat ry

Vuoden 2021 tuetut perhelomat

HAUT PÄÄTTYNEET KESÄN 2021 LOMILLE, lomapaikan saaneille on lähetetty vahvistukset lomajärjestöjen toimesta!


Maaseudun terveys- ja lomahuolto ry:n lomat

Maaseudun Terveys- ja lomahuolto ry:n logo

Lomaan sisältyy täysihoito (aamiainen, lounas, päivällinen, iltapala), majoitus perhekoon mukaisissa huoneissa/huoneistoissa, ryhmäkohtainen ohjelma, yleinen vapaa-ajan ohjelma, lomapaikan allasosaston ja kuntosalin käyttö. Perhelomilla 1-3-vuotiaiden lastenhoito (4 x 2 tuntia). Lomille otetaan 10 perhettä. Lomien haku päättyy kolme kuukautta ennen loman alkamispäivää. Loman omavastuuosuus on 20 euroa/vrk (100 euroa 5 vrk) aikuisilta ja 17 vuotta täyttäneiltä. Alle 17-vuotiailta ei peritä omavastuuta.

Katso tästä linkistä ohjeita Maaseudun Terveys- ja lomahuolto ry:n lomien hakemiseen.

27.6.-2.7.2021, Nuorisokeskus Piispala (Kannonkoski)
Lue tästä linkistä lisää Piispalasta

Voimaa vertaisuudesta -lomat lapsiperheille, Piispala
Haku päättyy 27.3.2021. Hakulinkki Piispalan tuetulle perhelomalle tässä.

11.-16.7.2021, Tanhuvaaran urheiluopisto (Savonlinna)
Lue tästä linkistä lisää Tanhuvaarasta

Voimaa vertaisuudesta -lomat lapsiperheille, Tanhuvaara
Haku päättyy 11.4.2021. Hakulinkki Tanhuvaaran tuetulle perhelomalle  tässä. HUOM! Tälle lomalle ensisijaisesti haku monikkoperheyksinhuoltajille.

25.-30.7.2021, Rokua Health & Spa (Rokua, Pohjois-Suomi)
Lue tästä linkistä lisää Rokua Healt & Spasta.

Voimaa vertaisuudesta -lomat lapsiperheille, Rokua 
Haku päättyy 25.4.2021. Hakulinkki Rokuan tuetulle perhelomalle tässä.

Hyvinvointilomat ry:n loma

Hyvinvointilomat ry:n logo

Viiden vuorokauden loma, johon sisältyy täysihoito (aamiainen, lounas, päivällinen, iltapala), majoitus perhehuoneissa, yhteistä ohjattua ohjelmaa kaksi kertaa päivässä, paitsi tulo- ja lähtöpäivänä, ryhmämuotoista lastenhoitoa 2 x 2 tuntia /lomajakso 3-6-vuotiaille lapsille. Lomalle otetaan noin yhdeksän perhettä. Loman omavastuuosuus on 20 euroa/vuorokausi eli yhteensä 100 euroa / henkilö.

Katso tästä linkistä ohjeet Hyvinvointilomat ry:n tuettujen lomien hakemiseen. 

5.-10.7.2021, Liikuntakeskus Pajulahti (Nastola)
Lue tästä linkistä lisää Pajulahdesta.

Hakuaika 1.2.-31.3.2021. Hakulinkki Hyvinvointilomat ry:n tuetulle perhelomalle tässä.

Viiden vuorokauden loma, johon sisältyy täysihoito (aamiainen, lounas, päivällinen, iltapala), majoitus perhehuoneissa, yhteistä ohjattua ohjelmaa kaksi kertaa päivässä, paitsi tulo- ja lähtöpäivänä, ryhmämuotoista lastenhoitoa 2 x 2 tuntia /lomajakso 3-6-vuotiaille lapsille. Lomalle otetaan noin yhdeksän perhettä. Loman omavastuuosuus on 20 euroa/vrk eli yhteensä 100 euroa / hlö.