Perhelomat

Tuetut monikkoperhelomat yhteistyössä lomajärjestöjen kanssa

Lomajärjestöt (mm. Maaseudun Terveys- ja lomahuolto ry, Hyvinvointilomat ry) organisoivat tuettua lomatoimintaa. Nämä tuetut lomat ovat kaikkien Suomessa asuvien haettavissa.

Lapsiperheille suunnatut tuetut lomat ovat viiden vuorokauden mittaisia, ohjelmallisia ja täysihoidon sisältäviä lomajaksoja. Lomasta peritään perheiltä omavastuuosuus.

Lomajärjestöt järjestävät osan lomista yhteistyössä eri järjestöjen ja yhdistysten kanssa. Suomen Monikkoperheet ry on yksi yhteistyökumppaneista. Anomme joka vuosi lomajärjestöiltä monikkoperheiden (kaksos,- kolmos,- ja nelosperheet) haettaviksi omia lomajaksoja. Lomien tarkoituksena on, että perheet saisivat irtautumisen arjesta ja tapaisivat lomailun ohella lomaviikollaan myös toisia monikkoperheitä. Kokemusten vaihto, vertaistuki ja leikkikaverit lapsille ovat hyvää antia lomailun ohessa. Osalla MTLH ry:n lomista on mukana järjestön oma vapaaehtoinen Lomaluotsi.

Tietoa hakemisesta

Perhe hakee tuettua lomaa lomajärjestöjen sähköisen lomahaun kautta. Lomatukea voidaan myöntää korkeintaan joka toinen vuosi (Jos olet saanut loman vuonna 2020, voit seuraavan kerran hakea lomaa vuonna 2022).

Hakemus tulee täyttää perusteellisesti ja huolellisesti, sillä valinta tehdään hakemusten perusteella. Lomatuki myönnetään taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Tukea myönnettäessä otetaan huomioon hakijan ja puolison tulot ja menot, hakijan elämäntilanne ja aikaisemmin saatu lomatuki. Kiinnitä huomio myös hakulomakkeen perusteluosan täyttöön. Pyydetyt henkilötiedot tulee täyttää täydellisinä, kaikkien hakemuksessa ilmoitettujen henkilöiden henkilötunnukset tulee ilmoittaa täydellisinä tarkistusosineen. Puutteellisesti täytettyjä hakemuksia ei käsitellä. Yleisesti lomajärjestöt huomioivat valinnassa mm. työttömyyden, yksinhuoltajuuden, perhetilanteen, sairaudet, pienituloisuuden, velat, vaikean elämäntilanteen jne.

Muista jättää hakemuksesi ajoissa! Jokaisella lomajärjestöllä on oma sähköinen hakemuslinkki. Saman lomajärjestön lomia voit hakea samalla hakemuksella.

Monikkoperheiden on hyvä lomaa hakiessaan tarkistaa, että kyseisen perheloman majoitusmuoto esimerkiksi huoneiden koko soveltuu oman perheen tarpeisiin. Isojen perheiden tarpeet on yleisesti ottaen huomioitu erillisillä monikkoperhelomajaksoilla (perhehuoneet tai huoneistot).

Lomille haku ei edellytä jäsenyyttä monikkoperheyhdistykseen, mutta hakemuksessa tulee käydä ilmi, että kuulut järjestön kohderyhmään.

Tarkempia tietoja lomista saat ensisijaisesti suoraan lomajärjestöstä.
Voit myös tiedustella lomiin liittyviä asioita Suomen Monikkoperheet ry:n toimistolta sähköpostitse toimisto@monikkoperheet.fi tai puhelimitse 050 4359 004.

Tiedustelut haku- ja valintaprosessista sekä lomalle päässeistä

Suomen Monikkoperheet ry ei tee päätöstä lomalle valituista perheistä, lomatukipäätöksen tekee sosiaalinen lomajärjestö. Suomen Monikkoperheet ry toimii vain ryhmäloman varaajana sekä lomasta tiedottajana.

Tiedustelut perhelomille päässeiden valinnoista ja hakuprosessista tulee tehdä suoraan loman järjestävään lomajärjestöön. Lomien järjestäjinä toimivat vuonna 2022 Maaseudun terveys- ja lomahuolto ry (viisi lomajaksoa) sekä Hyvinvointilomat ry (yksi lomajakso).

Tutustu myös lomajärjestöjen muuhun lomatarjontaan

Muistathan, että voit hyödyntää myös lomajärjestöjen muut loma-ajankohdat ja yleishaussa olevat lomat, mikäli monikkoperhelomien ajankohdat eivät teidän perheellenne sovi, tai teille ei myönnetty monikkoperhelomaa. Lisätietoa yleisesti tuetuista lomista ja lomajärjestöistä saat osoitteesta www.lomajarjestot.fi tai suoraan lomajärjestöjen internetsivuilta Maaseudun Terveys- ja lomahuolto ry jaHyvinvointilomat ry

Vuoden 2021 tuetut perhelomat

Vuonna 2021 ei enää ole tuettuja monikkoperhelomia.


Vuoden 2022 tuetut perhelomat

Maaseudun terveys- ja lomahuolto ry:n lomat

Lomaan sisältyy täysihoito (aamiainen, lounas, päivällinen, iltapala), majoitus perhekoon mukaisissa huoneissa/huoneistoissa, ryhmäkohtainen ohjelma, yleinen vapaa-ajan ohjelma, lomapaikan allasosaston ja kuntosalin käyttö. Perhelomilla 1-3-vuotiaiden lastenhoito (4 x 2 tuntia). Lomille otetaan noin 10 perhettä. Lomien haku päättyy kolme kuukautta ennen loman alkamispäivää. Loman omavastuuosuus on 20 euroa/vrk (100 euroa 5 vrk) aikuisilta ja 17 vuotta täyttäneiltä. Alle 17-vuotiailta ei peritä omavastuuta.

Maaseudun Terveys- ja lomahuolto ry:n lomilla on mukana monikkoperheiden oma Lomaluotsi-vapaaehtoinen.

MTLH ry lähettää kutsut lomalle valituille noin 2 kuukautta ennen loman alkua. Kielteisestä päätöksestä ei lähetetä ilmoitusta.

Katso tästä linkistä ohjeita Maaseudun Terveys- ja lomahuolto ry:n lomien hakemiseen.

Talven 2022 tuettu monikkoperheloma

Voimaa vertaisuudesta -loma, haku päättyy 15.12.2021. Sähköinen haku MTLH ry:n sivuilla.
27.2.-4.3.2022 Tanhuvaaran urheiluopisto (Savonlinna)
Lue tästä linkistä lisää Tanhuvaarasta

Kesän 2022 tuetut monikkoperhelomat

Voimaa vertaisuudesta -loma lapsiperheille, haku päättyy 5.3.2022
5.-10.6.2022 Sport Spa Hotel Vesileppis Oy (Leppävirta)
Lue tästä linkistä lisää Vesileppiksestä

Meidän perheen loma (suunnattu kouluikäisten perheille), haku päättyy 21.3.2022
21.-26.6.2022 Nuorisokeskus Piispala (Kannonkoski)
Lue tästä linkistä lisää Piispalasta

Voimaa vertaisuudesta -loma lapsiperheille, haku päättyy 30.4.2022
31.7.-5.8.2022 Kylpylähotelli Rauhalahti (Kuopio)
Lue lisää tästä linkistä Rauhalahdesta

Syksyn 2022 tuettu monikkoperheloma

Voimaa vertaisuudesta -loma lapsiperheille, haku päättyy 16.7.2022
16.-21.10.2022 Kuortaneen urheiluopisto (Kuortane)
Lue lisää tästä linkistä Kuortaneesta


Hyvinvointilomat ry:n loma

Hyvinvointilomat ry:n logo

Viiden vuorokauden loma, johon sisältyy täysihoito (aamiainen, lounas, päivällinen, iltapala), majoitus perhekoon mukaisissa huoneissa, yhteistä ohjattua ohjelmaa kaksi kertaa päivässä, paitsi tulo- ja lähtöpäivänä, ryhmämuotoista lastenhoitoa 2 x 2 tuntia /lomajakso 3-6-vuotiaille lapsille. Lomalle otetaan noin 10 perhettä. Loman omavastuuosuus on 20 euroa/vuorokausi eli yhteensä 100 euroa / aikuinen. Alle 16-vuotiaat lapset lomailevat veloituksetta huoltajan tai isovanhemman seurassa. Hyvinvointilomat lähettää lomalle valituille kutsun ja laskun.

Katso tästä linkistä ohjeet Hyvinvointilomat ry:n tuettujen lomien hakemiseen. 

11.-16.7.2022 Tanhuvaaran urheiluopisto (Savonlinna)
Lue tästä linkistä lisää Tanhuvaarasta

Tämän loman hakuaika on 1.2.-31.3.2022. Hakulinkki julkaistaan silloin.