Usein kysyttyä

Tänne sivulle keräämme vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin liittyen mm. monikkoraskauteen, kaksosten odotukseen ja identtisyyteen.

Kuka voi saada kaksoset?

Kuka tahansa, jolla on mahdollisuus saada lapsia, voi saada kaksoset. Taipumus erimunaisiin kaksosiin on perinnöllistä. Identtisten kaksosten periytyminen on yleensä vähäistä. Erimunaisen monisikiöisen raskauden todennäköisyys kasvaa myös, jos synnytyksiä on takana vähintään kaksi, synnyttäjä on pitkä, hän ei ole enää nuori ja ravinnon laatu ja määrä on hyvä. 

Miten kaksosuus periytyy?

Epäidenttisten kaksosten periytyminen on jo kauan tunnettu ja hiljattain on tunnistettu ainakin kaksi geeniä ihmisillä, jotka vaikuttavat todennäköisyyteen saada kaksoset. Niitä voivat kantaa niin miehet kuin naiset, mutta vain naisilla ko. taipumus ilmenee, koska vain naiset synnyttävät. Toisin sanoen kaksosuus kulkee perheissä niin isän kuin äidin kautta tyttärelle, joka voi saada kaksoset. Tällä hetkellä tehdään tutkimustyötä sen eteen, että voidaan tunnistaa lisää kaksosuuteen vaikuttavia geenejä. 
Identtisten kaksosten periytyminen on yleensä vähäistä ja he voivat syntyä mihin tahansa perheeseen.  Tosin maailmalla on kuvattu joitakin yksittäisiä sukuja, joissa on useampia identtisiä kaksosia.

Paljonko kaksosia, kolmosia ja nelosia syntyy?

Suomessa monikkosynnytysten osuus kaikista synnytyksistä on noin 1,4 %. Kaksosia syntyy vuosittain noin 600-700, kolmosia 5-10. Nelosia syntyy Suomessa harvoin. Lue lisää tilastotietoa monikkosynnytyksistä internetsivujemme Tilastot-osiosta.

Mikä on hedelmöityshoitojen osuus monikkoraskauksiin?

Nykypäivänä alle 10% monikkoraskauksista saa alkunsa hedelmöityshoidoilla. Nykyisin hoidot ovat kehittyneet ja alkioiden siirrossa siirretään pääosin vain yksi alkio. Hormonihoidossa taas letrosolin käyttöönotto on ehkäissyt aiempia hormonihoidoilla alkaneita monisikiöraskauksia. 

Kuinka yleistä on, että perheeseen syntyy kahdet kaksoset?

Kaksosten saamisen todennäköisyys on noin 1 %. Mutta koska kaksosuus kulkee suvuttain, niin seuraavan kaksosraskauden todennäköisyys on tätä isompi, mutta numeerista arvoa on vaikea sanoa tarkasti. Se voisi olla luokkaa 5 %, jopa vähän enemmän.

Onko identtiset kaksoset yleisempiä kuin epäidenttiset?

Ei. 1/3 osa kaksosista on identtisiä ja 2/3  kaksosista on epäidenttisiä.

Miten monisikiöinen raskaus syntyy hedelmöitysvaiheessa?

Kaksosraskaudessa vaihtoehtoja on kaksi: yleisin on vaihtoehto, jossa kaksi munasolua hedelmöittyy ja syntyy kaksoset. Toinen vaihtoehto on, että yksi munasolu hedelmöittyy ja jakautuu kahtia, jolloin syntyy kaksoset.

Kolmosraskauksissa vaihtoehtoja on kolme. Yleisin vaihtoehto on, että kaksi munasolua hedelmöittyy, joista toinen jakautuu kahtia. Toinen vaihtoehto on, että kolme munasolua hedelmöittyy. Harvinaisin kolmosraskausvaihtoehto on se, jossa yksi munasolu hedelmöittyy ja jakautuu kahtia ja siitä edelleen toinen puolikas jakautuu.

Mistä tietää, onko kaksoset identtiset vai ei?

Raskausvaiheessa on voitu jo todeta kaksosten olevan identtisiä, mikäli heillä on ollut selkeästi havaittavissa yksi yhteinen istukka. Tätä kutsutaan monokoriaaliseksi raskaudeksi. Muutoin identtisyys voidaan varmuudella selvittää dna-testein. Testejä tekee Terveyden ja hyvinvoinninlaitos, THL. Testi on maksullinen. Lisätietoa testauksesta THL:n sivuilla Kaksosten identtisyyden selvittäminen DNA-tutkimuksen avulla.

Voivatko kaksoset olla identtiset, jos molemmilla on omat istukat?

Mikäli he ovat samaa sukupuolta, niin kyllä voivat. Identtisyys voidaan tällöin todeta dna-testauksella. 

Minkä kokoisina kaksoset ja kolmoset syntyvät?

Noin puolet monikkolapsista syntyy ennen raskausviikkoa 37. Kaksoset syntyvät keskimäärin viikolla 36 ja kolmoset viikolla 33, neloset jo aiemminkin.

Syntyvätkö monikkolapset keskosina?

Monisikiöraskaus lisää riskiä ennenaikaiseen synnytykseen. Kaksosista puolet syntyy keskosina eli ennen raskausviikkoa 37. Kolmosista ja nelosista kaikki. Kaikkien tila ei kuitenkaan vaadi tehohoitoa *. *Keskosperheiden yhdistys Kevyt

Mikä on kaksosten synnytystapa?

Minisikiöisen raskauden synnytystapa ratkaistaan aina yksilöllisesti. Ensisijaisesti pyritään alatiesynnytykseen. Synnytystavan valintaan vaikuttavat mm. sikiöiden lukumäärä, raskauden kesto, sikiöiden tarjonta, mahdolliset raskausajan komplikaatiot sekä äidin aiempi synnytyshistoria. Kaikista kaksosvauvoista 50% syntyy sektiolla. Joka viides sektio on suunniteltu. Kolmosraskauksissa päädytään suunniteltuun sektioon lähes poikkeuksetta.