Kaksosten tulisi toimia omassa asiassaan

03.02.2023

Me kaksoset kuulumme monikkojen ryhmään ja pyrimme elämään tavallista elämää. Meidän elämässämme on kuitenkin paljon erilaisuutta, mutta toisaalta myös samanlaisuutta. Tämä sisältää monia psykososiaalisia riskitekijöitä: erilaisuus voi kuormittaa ja samanlaisuudesta voi syntyä jopa rajoittavaa läheisriippuvuutta.

Monikkouden todellista olemusta on usein vaikeaa hahmottaa – se on olemassaolomme herkkää ydintä, jota suojelemme eri tavoin. Myötäsyntyiseen ominaisuuteen sisältyy myös vahvuuksia. Niinpä kaksoset ovat pääasiassa selviytyjiä, tavalla tai toisella.

Mielestäni kaksoset voidaan jakaa karkeasti ikään kuin kolmeen koriin. Vaikka pysymme omissa koreissamme, sitä eivät juuri ulkopuoliset havaitse tai kaksoset itsekään tiedosta.

Ensimmäisessä korissa kaksoset ovat tyytyväisiä elämäänsä ja vahvasti läheisriippuvaisia kaikkine rajoituksineen. Toisessa korissa kaksosuus näyttäytyy toiselle tai molemmille kaksosista ongelmana ja rajoitteena. Kolmannessa korissa kaksoset ovat päässeet ”omille jaloilleen” eli löytäneet tasapainoisesti oman yksilöidentiteettinsä ja suhde sisarukseen on läheinen mutta vailla riippuvuutta. Kaksosten luonteva ja rauhallinen kehitys kohti itsenäistä, omaa ja ehjää persoonaa olisikin myönteinen tavoite, jota pitäisi tietoisesti tukea.

Suomalaisen kaksosuuden psykososiaalisissa riskitekijöissä ja niiden toteutumisessa olisi paljon tutkittavaa. Tutkittavaa riittää, koska kaksoset ovat moninainen joukko: on eri asia olla identtinen kaksonen kuin samaa tai eri sukupuolta oleva ei-identtinen kaksonen.

Kaksoset tulisi saada toimimaan omassa asiassaan, koska psykososiaalisesti tarkasteltuna vain heovat tarpeeksi päteviä ja oikeutettuja määrittelemään sekä arvioimaan kaksosuutta kukin omien kokemustensa pohjalta.

Tapoja lisätä kaksosuustietoutta

Tästä lähtökohdasta aikuiset kaksoset voisivat mahdollisuuksien mukaan järjestää osallistuvaa ja osallistavaa kurssitoimintaa sekä yksittäisiä ryhmäkokoontumisia. Tarpeellinen olemassaolon ilmaus olisi myös kaksosten valtakunnallinen kokoontuminen, joissa he itse määrittäisivät, arvioisivat ja jakaisivat kaksosuustietoutta yksilökokemuksiinsa ja tutkimuskirjallisuuteen pohjaten.

Kokoontumisien tuotoksena voisi olla julkaisu Kaksosuuspuheita. Siinä kuuluisi aidosti kaksosten oma ääni, joka syntyy erilaisissa kasvuympäristöissä ja elämänvaiheissa.

Jotta aiheen herkkyys ja moni-ilmeisyys huomioitaisiin ja saataisiin tuotettua mahdollisimman monipuolinen kuva kaksosuudesta, keskusteluissa ja tutkimuksissa tulisi pyrkiä intersubjektiivisuuteen. Intersubjektiivisuus tarkoittaa tässä yhteydessä, että kaikilla näkemyksillä on tiettyyn rajaan saakka oikeutuksensa ja aitoina kokemuksina ne ovat siis ”oikeita”. Siksi monipuolinen kuva ilmiöstä saataisiin, kun kaksoset sekä heidän lähipiirinsä saataisiin arvioimaan ja määrittelemään kaksosuutta itse. Aiheina voitaisiin käsitellä esimerkiksi kaksosuuteen liitettyjä uskomuksia, kaksosten kasvatuksen erityispiirteitä, kaksosten keskinäisen vuorovaikutuksen tapoja sekä kaksosuuden merkitystä työelämässä, kumppanuudessa ja vanhemmuudessa.

Monimuotoisuutta yhä enemmän tunnistavassa Suomessa nämä ”kaksosuuspuheet” osaltaan tuottaisivat tärkeitä valmiuksia tunnistaa ja kohdata oikein moninaisuutta myös kaksosuudessa.

Seppo Aho
identtinen kaksonen

Elokuussa 2023 Seinäjoella tullaan järjestämään pilottihankkeena kaksosille, kolmosille ja nelosille suunnattu tapahtuma, jossa monikkosisarukset voivat kokoontua ja tavata toisiaan. Luvassa on myös tutkijapuheenvuoroja. Tapahtumaan ovat tervetulleita myös monikkosisarusten läheiset. Tapahtumasta tulee myöhemmin lisätietoa mm. tapahtuman omilla nettisivuilla kaksosuustapaaminen.fi.