Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä.

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Tiina Matala, järjestösihteeri
P. 050 4359 004
toimisto@monikkoperheet.fi
www.monikkoperheet.fi

Rekisterin nimi, käsittelyn tarkoitus, tietosisältö, säännönmukaiset tietolähteet, tietojen säännön mukaiset luovutukset

Lehtitilaajarekisteri

Erillinen lehtitilaajarekisteriohjelma poistunut 1.1.2024 alkaen, kun yksittäistilauskäytäntö järjestössä on päättynyt. Kirjanpidollisista syistä lehtitilaajarekisterikantaa säilytetään kuitenkin vielä 31.12.2025 saakka.

(Lehtitilaajarekisterin tietoja käytetään järjestön julkaiseman Monikkoperheet-lehden tilauksen laskutukseen sekä lehden toimitukseen/postitukseen.

Lehtitilaajarekisteri sisältää Monikkoperheet-lehden tilauksen tehneiden henkilöiden asiakas- ja laskutustiedot. Tilaajarekisteri on ohjelmassa ePasseli (pilvipalvelu).

Tilaajan asiakaskortti sisältää seuraavat tiedot: Henkilön nimi, alueyhdistyksen nimi, johon hän kuuluu jäseneksi, toimituspostiosoite, laskutusosoite/maksajan yhteystiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

Lehtitilaajarekisteriin tulevat tiedot saadaan suoraan asiakkaalta itseltään. Hänen ilmoittamansa tiedot tulevat nettilomakkeiden (lehden tilauslomake tai jäseneksi liittymislomake), sähköpostin, postin tai puhelimessa annettujen tietojen kautta.

Tilaajakortti säilytetään vähintään niin kauan kuin tilaajalla on tilaus voimassa. Asiakkaalta tulleen tilauksen peruutuksen yhteydessä asiakaskortti hävitetään.

Niiden tilaajien osalta, joista ei ole peruutusta tullut, lasku on jätetty maksamatta tai tilaus on siirtynyt jäsenyhdistyksen organisoimaksi, säilytetään asiakaskorttitietoja kaksi kalenterivuotta, jotta mahdolliseen asiakastiedusteluun voidaan vastata ja tilauksen katkaisusyy selvittää. Kahden säilytysvuoden jälkeen asiakaskortti poistetaan.)

Niiden jäsenyhdistysten osalta, jotka ovat kytkeneet Monikkoperheet-lehden tilauksen omaan jäsenmaksuunsa käsittelemme erillisesti jäsenyhdistyksistä/alueyhdistyksistä tulevat excel-jäsenosoitelistat 4 kertaa vuodessa. Jäsenosoitteistot Monikkoperheet-lehden postitusta varten saadaan alueellisesta monikkoperheyhdistyksestä/ jäsenyhdistyksestä. Näiden osoitteistojen pohjana toimii alueyhdistyksen oma jäsenrekisteri/jäsenluettelo.Jäsenyhdistyksistä tulevia excel-osoitelistoja (nimi, postiosoite) säilytetään lehden tietokannassa/tiedostokansiossa 1 vuosi (voidaan asiakastiedustelutilanteessa tarkistaa, onko asiakas ollut mukana ko. lehden postituksessa), jonka jälkeen osoitelistat hävitetään.

Lehtitilaajarekisterin asiakastiedot (nimi, postiosoite ja alueyhdistyksen nimi) luovutetaan neljä kertaa vuodessa luottamuksellisesti lehden postitusta varten ulkopuoliselle postituspalvelun tarjoajalle, ts. painotalo. Lehden tilaajatiedot luovutetaan sähköisenä xls-aineistona/osoitteistoina. Lehden postitus postituspalvelun/painotalon kautta tapahtuu kotimaahan. Lehtitilaajarekisterin tietoja ei muutoin luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Lehtitilaajarekisteriä ja lehtiosoitteistoja järjestössämme käsittelee pääsääntöisesti vain yksi palkattu työntekijä. Aineistot ovat salasanojen takana.

Tuotetilaaja- ja laskutusrekisteri

Tuotetilaaja- ja laskutusrekisteriä käytetään järjestöltä tilattujen tuotteiden, palveluiden tai esimerkiksi mainostilan laskutukseen. Rekisteri sisältää laskutettavia henkilöitä tai tahoja koskevia asiakasyhteystieto- ja laskutustietoja. Tilaaja- ja laskutusrekisteri on Netvisor-ohjelmassa (pilvipalvelu).

Rekisteri sisältää henkilön tai yrityksen ja sen yhteyshenkilön nimen, postiosoitteen (laskutus/toimitus), puhelinnumeron sekä sähköpostiosoitteen. Tilaaja- ja laskutusrekisterin asiakastiedot säilytetään tietokannassa, niin kauan kuin ko. laskutusohjelma on järjestöllä käytössä. Asiakaskortti poistetaan asiakkaan niin pyytäessä.

Tuotetilaaja- ja laskutusrekisteriin tulevat tiedot saadaan suoraan asiakkaalta itseltään. Hänen ilmoittamansa tiedot tulevat nettilomakkeiden, sähköpostin, postin tai puhelimessa annettujen tietojen kautta.

Tuotetilaajarekisterin tiedot ovat järjestön palkatun henkilökunnan lisäksi tili-/kirjanpitotoimiston nähtävissä. Muutoin tietoja ei luovuteta koskaan ulkopuolisille tahoille.

Jäsenyhdistysten hallituskokoonpanorekisterit:

Jäsenyhdistysrekisterin ylläpitäminen (word- ja excel-tiedostoja); tiedot jäsenyhdistysten (alueelliset monikkoperheyhdistykset) yhteyshenkilöistä =hallituskokoonpanoista sekä sähköpostiryhmät, järjestön toimintaan liittyvää tiedotusta ja yhteydenpitoa varten, sekä jäsenjärjestöavustuksen maksatusta varten.

Jäsenyhdistysrekisteri sisältää seuraavat tiedot: Yhdistyksen nimi, kotisivuosoite, sähköpostiosoite, hallitushenkilöiden nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti, tehtävän kuvaus.

Jäsenyhdistysrekisterin tiedot saadaan alueyhdistyksiltä joko sähköposti-ilmoituksena tai sähköisen lomakkeen kautta (sähköisellä lomakkeella kysytty tietojen luovutusluvat=saako hallituksen jäsenen yhteystiedot luovuttaa ja kenelle. Samoin kysytään jäsenvastaavan yhteystiedoista, että mitkä tiedot saa julkaista lehteen, nettisivuille ja perheille).

Jäsenyhdistysrekisterin tiedot säilytetään 15 vuotta mm. kunniakirjaselvitysten vuoksi.

Henkilöiden nimitietoja jää myös vuosikokousaineistoihin, mikäli henkilö on osallistunut yhdistyksensä edustajana vuosikokouksiin (pöytäkirja-aineistossa osallistujat). Lisäksi hallitusjäsen henkilötietoja nähtävissä jäsenjärjestöavustusten selvitys- ja hakuun liittyvissä dokumenteissa, niin kauan kuin kirjanpitoa/rahoittajaa varten tulee aineistoa säilyttää.

Jäsenyhdistysrekisterissä olevia hallitushenkilötietoja (nimi, puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite) voidaan tarvittaessa, erillinen lupa kysyttäessä/tai lupa jo tiedossa, luovuttaa ulkopuoliselle tahoille aluetoiminnan tarkoituksenmukaisiin tarkoituksiin esim. yhteistyötahot, tiedotus, media, jäsenyys. Hallitushenkilötietoja voidaan tuoda tiedoksi myös toisille alueyhdistystoimijoille esim. sisäisten tiedotuskanavien kautta mikäli lupa tietojen jakamiseen on saatu.

Alueyhdistysten hallituksen puheenjohtajat kirjataan postiosoitetietoineen Monikkoperheet-lehden ilmaisjakelulistaan, sillä heille postitetaan jäsenyhdistyksen kappale lehdestä veloituksetta. Puheenjohtajien postiosoitteet luovutetaan neljä kertaa vuodessa lehden painotalolle lehden postitusta varten.

Kokoonpanorekisterit ovat järjestön palkatun henkilöstön käytössä. Tietokannat ovat salasanasuojattuja.

Suomen Monikkoperheet ry:n hallituksen kokoonpanorekisteri:

Suomen Monikkoperheeet ry:n hallituksen kokoonpanorekisteri (word/excel-lista sekä sähköpostiryhmä) sisältää hallitushenkilöiden tiedot. Tiedotusta, yhteydenpitoa ja esim. matkalaskujen maksatusta varten.

Hallituksen kokoonpanorekisterin tiedot saadaan henkilöiltä itseltään sähköisen kyselylomakkeen (Surveypal) kautta.

Suomen Monikkoperheet ry:n hallituksen kokoonpanorekisteri sisältää seuraavat tiedot: henkilön nimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tilinumero, sotu ja monikkoperheellisyyden tieto.

Hallituksen jäsenen päättäessä hallituskautensa, hänen tunnistetiedot (yhteystiedot, sotu jne.) poistetaan kokoonpanoluetteloista sekä henkilötietolomakkeiden tietokannoista. Nimilistat (etunimi, sukunimi) säilytetään hallituksen kokoonpanot -historiatiedoissa. Nimitietoja jää hallituksen kokousaineistoihin sekä vuosikokousaineistoihin mm. pöytäkirjoissa osallistujatiedot.

Kattojärjestön hallituksen kokoonpanorekisterissä olevia henkilötietoja (nimi, puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite, sotu) voidaan luovuttaa ulkopuoliselle tahoille tarkoituksenmukaisissa toiminnoissa (esim. tilitoimisto, tilintarkastaja, keräyslupaan liittyvät lakisääteiset velvoitteet esim. maksutapoihin kytkeytyvät ilmoitusvelvollisuudet (MobilePay tmv.)), mutta lupa erikseen kysyttäessä/tai tietojen luovutuslupa jo tiedossa.

Hallituksen kokoonpanorekisteri on järjestön palkatun henkilöstön käytössä. Tietokannat ovat salasanasuojattuja.

Työryhmäkokoonpanot -rekisterit:

Työryhmäkokoonpanot (lehtityöryhmä, vaikuttajatyöryhmä, viestintätiimi, perhevalmentajat, nettivertaisohjaajat tmv.) rekistereitä/listoja (word tai excel) sekä sähköpostiryhmiä työntekijöiden käytössä. Tietoja käytetään tiedotusta, yhteydenpitoa ja ryhmän toimintaa varten.

Työryhmäkokoonpanojen tiedot saadaan henkilöiltä itseltään sähköpostitse, nettilomakkeiden tai puhelimen kautta.

Työryhmäkokoonpanot voivat sisältää henkilön nimen, postiosoitteen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen. Tarkempia tietoja säilytetään 15 vuotta (kunniakirjakäytännön seuraamista varten), tämän jälkeen kokoonpanolistat hävitetään. Nimitietoja jää työryhmien kokoontumisista koostettuihin muistioihin, joissa mainittu osallistujatiedot. Työryhmien kokoonpanotiedot (henkilön etu- ja sukunimi) listataan myös järjestön vuosittaisiin toimintakertomuksiin (ei nettisivuilla julkaistavassa versiossa). Toimintakertomukset ovat aina säilytettävää materiaalia.

Työryhmäkokoonpanojen rekisterissä olevia henkilötietoja (nimi, puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite) voidaan luovuttaa ulkopuoliselle tahoille tarkoituksenmukaisissa toiminnoissa, mutta lupa erikseen kysyttäessä/tai tietojen luovutuslupa jo tiedossa.

Työryhmäkokoonpanot ovat järjestön palkatun henkilöstön käytössä. Tietokannat ovat salasanasuojattuja.

Kunniakirjoja saaneiden tietorekisteri:

Käyttötarkoitus on lista henkilöistä, jotka ovat saaneet järjestön kultaisen, hopeisen tai pronssisen kunniakirjan (kunniakirjoja myönnetty alkaen vuodesta 2015).

Excel-lista sisältää henkilön etu- ja sukunimen sekä alueyhdistyksen nimen ja kunniakirjan myöntämisvuoden. Lista on työntekijöiden tiedostojen tietokannassa. Tietokanta salasanasuojattu.

Kunniakirjoja saaneiden lista julkaistaan vuosittain järjestön toimintakertomuksessa (ei nettisivuilla olevassa versiossa).

Kunniakirjalistan tiedot säilytetään niiden alkamisvuodesta 2015 lähtien.

Listalla olevien henkilöiden tiedoista voidaan luovuttaa alueyhdistyskohtaisesti henkilön nimi, kun yhdistys haluaa tietää keille heidän toimijoistaan on kunniakirja myönnetty.

Järjestön koulutuksiin/tilaisuuksiin osallistumisen rekisterit:

Järjestön koulutuksiin/tilaisuuksiin osallistuneet -listat työntekijöiden käyttöön (word tai excel sekä sähköpostiryhmät), tiedotusta ja yhteydenpitoa varten koskien koulutusta/tilaisuutta.

Järjestön koulutuksiin/tilaisuuksiin osallistuneiden tiedot saadaan ilmoittautumisen yhteydessä henkilöiltä itseltään nettilomakkeen (Surveypal, tallentuvat tietokantaan), sähköpostin tai puhelimen kautta.

Listat sisältävät seuraavia tietoja: Nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, alueyhdistystieto sekä tarvittaessa postiosoite ja syntymäaika (syntymäaika vain esim. laivaristeily-tilaisuuksissa).

Osallistujarekisterit säilytetään maksimissaan 2,5 vuotta (tietoja käytetään osallistujamäärä tilastointeihin, rahoittajan raportteihin ymv.). Kun kaikki tarpeellinen raportointi on tehty, tiedot hävitetään.

Järjestön koulutuksiin osallistuneiden tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille, poikkeuksena laiva-yhtiölle tai majoituksesta vastaavalle taholle annetaan tarvittavat henkilötiedot.

Koulutuksiin ja tilaisuuksiin osallistumisen rekisterit ovat järjestön palkatun henkilöstön käytössä. Tietokannat ovat salasanasuojatut.

Infopaketin (käytetään myös nimeä Tervetulopaketti/Ensitietopaketti) tilaajien rekisteri:

Infopaketin tilaajien tiedot saadaan henkilöltä itseltään nettilomakkeella annetuista tiedoista (infopaketin tilauslomake).

Infopaketin tilaajat -rekisteri koostuu lomakkeista, jotka ohjautuvat nettilomakkeelta (kyselytyökalu Surveypal) toimisto@monikkoperheet.fi -osoitteeseen, josta ne tallennetaan vuosikohtaiseen sähköpostin tiedostokansioon. Lomakkeet tallentuvat myös järjestön omaan Surveypal-lomaketietokantaan. Henkilötietoja käytetään infopaketin postitusta varten sekä tiedotuksia varten (erillinen lupapyyntö muihin tiedotuksiin lomakkeella alkaen 11.12.17).

Infopaketin tilaajien rekisteri sisältää: Nimi, postiosoite, sähköposti, sekä halutessa puhelinnumero, taustatieto (oletko odottaja, alle puolivuotiaiden monikkolasten vanhempi, vai muu taho).

Tietoja säilytetään tilaajatietokannassa max. 2 vuotta, jotta mm. kokonaistilaajamäärä saadaan toimintakertomukseen ja rahoittajan selvityksiin, jonka jälkeen ne hävitetään.

Infopaketin tilaajien tiedot (nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, paikkakunta, taustatieto (odottaja, vai alle puolivuotiaiden monikkolasten vanhempi) voidaan luovuttaa tarpeenmukaisiin Suomen Monikkoperheet ry:n sen jäsenyhdistysten tai järjestön/yhdistysten yhteistyökumppaneiden käyttöön, tiedotusta ja markkinointia varten. Erillinen lupapyyntö -kohta näihin tiedotuksiin infopaketin tilauslomakkeella alkaen 11.12.2017. Katso myös kohta uutiskirjeen tilaajat.

Infopaketin rekisterit ovat järjestön palkatun henkilöstön käytössä. Tietokannat ovat salasanasuojatut.

Jäseneksiliittymislomakkeen -rekisteri (nettisivulomake):

Tiedot ohjautuvat osoitteeseen toimisto@monikkoperheet.fi, josta ne tallennetaan vuosikohtaiseen sähköpostin tiedostokansioon. Lomakkeet tallentuvat myös nettisivujen lomaketietokantaan, wordpress 3.1.2023 asti. Tämän jälkeen lomake vaihdettu Surveypal-palvelun alle, ja lomakkeet tallentuvat sen tietokantaan 4.1.2023 alkaen.

Lisäksi lomake ohjautuu myös suoraan alueyhdistyksen sähköpostiin ja sitä kautta yhdistyksen rekisteriin käsiteltäväksi (yhdistyksillä tähän omat tietosuojaselosteet). Rekisterin henkilötietoja käytetään alueyhdistyksen jäsenyyden käynnistämiseksi, jäsenyysasioiden tiedotukseen ja yhteydenpitoon sekä toiminnasta tiedottamiseen. Lisäksi henkilötietoja käytetään Suomen Monikkoperheet ry:ssä kattojärjestön tiedotuksiin, vaatii hyväksynnän, erillinen lupapyyntö lomakkeella 1.1.2018 alkaen.

Jäseneksi liittymislomakkeen tiedot saadaan henkilöltä itseltään nettilomakkeella annetuista tiedoista.

Jäseneksi liittymislomake -rekisteri sisältää tiedot: Nimi, puolison nimi, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, monikkolasten syntymävuosi tai laskettu aika/ odottaja, halutessaan vastaaja voi antaa myös lisätietoa perhetaustasta (tämä osio poistettu lomakkeelta 4.1.2023) sekä toiveita toiminnalle/jäsenyydelle.

Tietokanta (WordPress ja Surveypal) tyhjennetään kerran vuodessa. Yksittäisten tietojen säilytysaika tietokannassa noin 1 vuosi. Sähköpostikansioon tallentuvia liittymislomakkeita säilytetään Suomen Monikkoperheet ry:ssä kaksi vuotta (tiedusteluihin vastaaminen), jonka jälkeen ne hävitetään. Alueyhdistyksellä lomakkeessa annetut henkilötiedot säilyvät niin kauan kuin henkilön jäsenyys on yhdistykseen voimassa. Alueyhdistyksillä on omat tietosuojaselosteensa henkilötietojen käsittelystä.

Liittymislomakkeella annetut tiedot (nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, paikkakunta, taustatieto (monikkolasten syntymävuosi tai odottaja) voidaan luovuttaa tarpeenmukaisiin Suomen Monikkoperheet ry:n sen jäsenyhdistysten tai järjestön/yhdistysten yhteistyökumppaneiden käyttöön tiedotusta ja markkinointia varten. Erillinen lupapyyntö -kohta näihin tiedotuksiin liittymislomakkeella alkaen 1.1.2018. Katso myös kohta uutiskirjeen tilaajat.

Jäseneksi liittymisen rekisterit ovat järjestön palkatun henkilöstön käytössä. Tietokannat ovat salasanasuojatut.

Uutiskirjeen tilaajat -rekisteri:

Uutiskirjeen tilaajat -rekisteri (MailChimp-tietokanta).  

Uutiskirjeessä on otettu käyttöön 27.5.2021 alkaen MailChimp-palvelu. Sähköpostiosoitetiedot tallentuvat kyseisen ohjelmiston tietokantaan. Henkilöt voivat itse klikata nettisivuiltamme ”Tilaa uutiskirje”-painiketta, jolloin henkilön ilmoittama sähköposti tallentuu MailChimp-tietokantaan. Uutiskirjeessä mahdollistetaan myös itse tehtävä tilaamisen lopetus.

Tietokantaan pääsy on järjestön palkatuilla työntekijöillä. Sisäänpääsy salasanalla suojattu.

Uutiskirjeen tilaajarekisteriin nimi- ja sähköpostiosoitetieto saadaan henkilöltä itseltään uutiskirjeen tilauksen yhteydessä.  

Uutiskirjeen tilaajakantaan päivitetään henkilöitä (etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite) myös infopaketin tilauslomakkeelta sekä jäseneksiliittymislomakkeelta. Lomaketta täyttävältä henkilöltä kysytään lupa lisätietojen lähettämiseen sähköpostilla, ja mikäli tuon kohdan hyväksyy, lisätään henkilö järjestön uutiskirjeen tilaajarekisteriin.

Suomen Monikkoperheet ry:n ja sen yhteistyökumppaneiden postitus- ja tiedotusrekisteri:

Suomen Monikkoperheet ry:n ja sen yhteistyökumppaneiden postitus- ja tiedotusrekisteri, tiedotusta ja markkinointia varten (erillinen lupapyyntö tähän rekisteriin Infopaketin tilauslomakkeella (alk. 11.12.17) ja jäseneksi liittymislomakkeella (alk. 1.1.18) ).

Suomen Monikkoperheet ry:n ja sen yhteistyökumppaneiden postitus- ja tiedotusrekisterin tiedot saadaan Infopaketin tilauslomakkeelta tai Jäseneksi liittymislomakkeelta, vain luvan antaneiden tietoja käytetään.

Suomen Monikkoperheet ry:n ja sen yhteistyökumppaneiden postitus- ja tiedotusrekisteri sisältää seuraavat tiedot: Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero (jos tieto on annettu), paikkakunta, lupapäivämäärä, taustatieto (jos infopaketista saatu, niin onko odottaja, vai alle puolivuotiaiden monikkolasten vanhempi tai jos jäseneksi liittymislomakkeella niin monikkolasten syntymävuosi tai odottajatieto). Excel-listalla oleva tieto säilytetään rekisterissä kirjaamispäivän jälkeen neljä vuotta. Tämän jälkeen henkilötieto poistetaan.

Tätä rekisteriä järjestössämme käsittelee pääsääntöisesti vain yksi palkattu työntekijä. Rekisteri on salasanojen takana.

Kuvapankki-rekisteri:

Kuvapankki-rekisterissä on valokuvamateriaalia järjestön ja sen jäsenyhdistysten käyttöön (esitteet, lehti ja muu tiedotusmateriaali). Kuvapankki koostuu tiedostokansioista Suomen Monikkoperheet ry:n One drivessa sekä Google Drivessa ja Dropboxissa, joissa kahdessa jälkimmäisessä rajoitettu erä kuvia esim. yhdistysten käyttöön.

Kuvapankki sisältää perheiltä itseltään saatuja valokuvia sekä järjestön henkilökunnan ottamia tai ulkopuoliselta ammattilaisvalokuvaajalta saatuja tai tilattuja valokuvia. Valokuvista löytyy kuvaajatieto, kuvassa esiintyvien nimet sekä perheen yhteystiedot; nimi, sähköposti ja/tai puhelinnumero sekä postiosoitetieto, jos näitä tietoja on ilmoitettu.

Kuvissa esiintyyviltä perheiltä/henkilöiltä on saatu tarkoituksenmukainen käyttölupa kuviin joko sähköpostitse tai kuvien käytöstä on tehty erillinen kirjallinen kuvauslupa perheen kanssa.

Kuvapankin aineistoa ei luovuteta eteenpäin, paitsi niiden valokuvien osalta, joihin on saatu erillisessä kirjallisessa sopimuksessa lupa tai perhe on antanut sähköpostitse erillisen suostumuksen luovuttamiselle.

Henkilökuvamateriaali säilytetään ja käytetään 10 vuotta, jonka jälkeen kuvat poistetaan.

Neuvoloiden yhteystietorekisteri:

Käyttötarve: jäsenyhdistysten monikkoperhevalmennuksista tiedottamiseen ja muuhun tarpeenmukaiseen järjestön ammattilaisille suunnattuihin tiedotuksiin.

Yhteystietolistaa on kerätty omasta toimestamme kuntien/kaupunkien/ kuntayhtymien/hyvinvointialueiden tmv. nettisivuilta tai puhelinvaihteeseen soittaen.

Neuvoloiden yhteystietorekisteri sisältää seuraavia tietoja: Neuvolan/Terveyskeskuksen nimi, äitiysneuvolan terveydenhoitajan nimi ja sähköpostiosoite, osassa tietoja myös puhelinnumero ja postiosoite. Yhteystietolistoja päivitetään määräajoin ja yhteystiedot ovat koko ajan käytettävissä. Henkilöitä koskevat tiedot poistetaan, henkilön niin pyytäessä.

Neuvoloiden yhteystietorekisteri on tarkoitettu järjestön ja sen jäsenyhdistyksien käyttöön. Neuvolayhteystietoja luovutetaan jäsenyhdistyksille heidän toiminta-alueensa mukaan (vain heidän aluettaan koskevat neuvolatiedot annetaan).

Lehtiaineistorekisteri:

Lehtiaineistorekisteriä käytetään Monikkoperheet-lehden tekemiseen. Lehtiaineistosta tulee julkaisu neljä kertaa vuodessa.

Lehtiaineistorekisterin sisältö saadaan haastatelluilta ja jutussa esiintyviltä sekä juttujen tekijöiltä/toimittajilta. Kuvituskuva-aineistoa on saatu itse kuvien ottajilta/kuvissa esiintyviltä.

Lehtiaineistorekisteri sisältää haastatteluaineistot, tekstit, jutun kuvituskuvat, haastateltujen yhteystiedot, kuvituskuva-aineistoja.

Aineisto siirretään Suomen Monikkoperheet ry:ltä ulkopuoliselle taittajalle One driven välityksellä, neljä kertaa vuodessa. Muutoin lehtiaineistotietoja ei luovuteta järjestön ulkopuoliseen käyttöön. Mikäli tarve luovutukselle tulee, on asiasta jo nähtävillä lupa tai se kysytään erikseen.

Monikkoperheet-lehden aineistoa säilytetään järjestön työntekijöiden tietokannassa 10 vuotta, tämän jälkeen sellainen lehtiaineisto hävitetään, jossa on henkilökuvitusta tai henkilötietoja sisältävää artikkeliaineistoa. Valmis sähköinen pdf-vedos jää lehdestä aina arkistoon sekä painetut kappaleet lehdestä.

Tuotetilauksen nettilomakkeen käyttäjät -rekisteri:

www.monikkoperheet.fi sivuston kautta tuleva sähköinen lomake (Surveypal), jolla henkilö tilaa järjestön tuotteita esim. oppaita. Käytetään tilaajatietojen saamiseen ja tuotetilauksen käsittelyyn.

Tiedot rekisteriin saadaan henkilöltä itseltään nettilomakkeen kautta.

Rekisteri sisältää henkilön nimen, postiosoitteen (laskutus/toimitusosoitteen), puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen.

Tilaustietoja säilytetään vuosi, tämän jälkeen tilauslomake poistetaan sähköpostin tiedostokansiosta ja lomakkeen tietokannasta (wordpress). Asiakaskortti jää laskutusohjelmaan.

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Yhteydenotto nettilomakkeen käyttäjät -rekisteri:

monikkoperheet.fi sivun kautta tuleva sähköinen lomake, jolla henkilö antaa palautetta/kysyy/ilmoittaa jostain asiasta. Käytetään palautteeseen vastaamiseen.

Tiedot rekisteriin saadaan henkilöltä itseltään nettilomakkeen kautta.

Rekisteri sisältää henkilön nimen ja sähköpostiosoitteen.

Yhteydenottolomakkeen tietoja säilytetään vuosi, jonka jälkeen lomaketiedot poistetaan sähköpostin tiedostokansiosta sekä lomakkeen tietokannasta (wordpress). Nettiyhteydenottolomake on poistettu käytöstä 6/2023.

Mediakontakti-rekisteri

22.11.2023 alkaen monikkoperheet.fi sivun kautta tuleva sähköinen lomake (Surveypal), jolla henkilö/henkilöt antavat omat yhteys- ja taustatietonsa. Tällä lomakkeella kerätään käyttöömme kontakteja eri medioiden haastattelupyyntöjä varten. Yksittäisen perheen/henkilön tiedot voidaan luovuttaa toimittajille. Emme luovuta yhteystietoja yksityisten henkilöiden käyttöön tai freelance-toimittajille, joilla ei ole julkaisutahon toimeksiantoa takana. Lomakkeen täyttämisellä ja lähettämisellä henkilö/henkilöt eivät vielä sitoudu mihinkään. Haastateltava sopii itse toimittajan kanssa haastattelusta ja siinä puhuttavista asioista. Suomen Monikkoperheet ry ei ole mukana haastatteluprosessissa. Henkilöllä on myös oikeus kieltäytyä haastattelupyynnöstä.

Rekisteri sisältää henkilöiden nimet, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen, monikkoperhetaustatiedot ja teemat, joihin hän tarjoutuu haastateltavaksi. Rekisteriin on pääsy kaikilla järjestömme työntekijöillä. Tiedot ovat salasanan takana.

Tiedot säilytetään meille lähettämispäivästä kaksi vuotta, aina kalenterivuoden loppuun, jonka jälkeen tiedot hävitetään. Rekisteristä on mahdollisuus poistua myös aiemmin, meille siitä ilmoittamalla toimisto(at)monikkoperheet.fi

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Rekistereihimme kerättyjä tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Käytämme pilvipalveluita: Microsoft 365 One Drive (kaikki työntekijöiden tietokoneiden tietokannat, Outlook-sähköpostit), Dropbox, Netvisor, ePasseli, MailChimp ja nettisivuillemme on kytketty Google Analytics.

Rekisterien suojausten periaatteet:

ePasseli-lehtitilaajarekisteriä käsittelee vain Suomen Monikkoperheet ry:n henkilökunta, muilla ei ole pääsyä asiakasrekisteriin. Asiakasrekisteri on pilvipalvelussa salasanan takana.

Laskutusrekisteri ja tuotetilausrekisteriä (Netvisor) käsittelee Suomen Monikkoperheet ry:n henkilökunnan lisäksi tilitoimiston henkilöstö (taloushallinnon tehtävien osalta). Tietokantaan pääsy vaatii henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla kirjautumisen.

Tallennetut rekisterit löytyvät tietokoneilta, Suomen Monikkoperheet ry:n työntekijöillä käyttöoikeudet tietokoneisiin. Tietokoneille ja niiden tietokantoihin pääsy on salasanan takana. Ulkopuolisilla ei ole pääsyä tietokoneille ja koneet on suojattu salasanoin, jotka vain toimiston henkilökunnan tiedossa. Työntekijöiden tietokoneiden tietokannat Microsoft One drive -pilvipalvelussa.

Palvelimilla olevat tietokannat: infopakettitilauslomakkeet, lehden nettitilauslomakkeet, tuotetilauslomakkeet (Surveypal), jäseneksiliittymislomakkeet (WordPress), koulutusilmoittautumiset, henkilötietolomakkeet, työryhmiin ilmoittautumiset (Surveypal) on myös suojattu salasanoin. Salasanat Suomen Monikkoperheet ry:n työntekijöiden tiedossa.

WordPress tietokantoihin on pääsyoikeus myös järjestölle nimetyllä yhteyshenkilöllä (ulkopuolinen taho), joka vastaa nettisivuihin liittyvästä teknisestä tuesta. Pääsyoikeus on suojattu salasanoin.

Järjestön työntekijöiden tietokantoihin (Onedrive) on pääsyoikeus myös järjestölle nimetyillä yhteyshenkilöillä, jotka vastaavat järjestön ict-tukiasioista. Pääsyoikeus on suojattu salasanoin.

Manuaalisen (”mapitetun aineiston”) aineiston säilytys: työntekijöiden lukitut työhuoneet ja lukitut kaapistot.

Tarkastusoikeus:

Jokaisella on oikeus tarkistaa henkilöstörekisteriin talletetut tiedot. Pyyntö tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen toimisto@monikkoperheet.fi.
Tietopyyntöön vastataan kahden viikon kuluessa, paitsi loma-aikana vastausaika voi olla pidempi. Pyynnön esittäjän tulee pyydettäessä pystyä vahvistamaan henkilöllisyytensä järjestölle.

Oikeus vaatia tiedon korjausta:

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyyntö tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen toimisto@monikkoperheet.fi. Pyynnön esittäjän tulee pyydettäessä pystyä vahvistamaan henkilöllisyytensä järjestölle.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Rekisteröidyn oikeuksista on säädetty myös Yhdistyslaissa  (Jäsenluettelo 11§ ).