Sosiaaliturva

Monikkoperheiden sosiaaliturva

Monikkoperheen etuuksissa voi olla monikkoperheiden osalta erityispiirteitä tai ne voidaan myöntää samoin perustein kuin yksöslapsen perheissä. Ajantasaiset tiedot valtakunnallisista etuuksista löytyvät Kelan internetsivuilta (yleinen lapsiperheet-osio) ja Kelan Elämässä.fi-sivulta sekä sosiaali- ja terveysministeriön internetsivuilta. Lisää tietoa löytyy myös oman asuinkunnan internetsivuilta.

Perhe-etuudet

Kela myöntää useimmat perhe-etuudet. Lisää tietoa monikkoperheiden etuuksista ja vanhempainpäivärahoista löydät Kelan internetsivuilta (monikkoperheet-osio).
Joissain pääkaupunkiseudun kaupungeissa (HelsinkiEspoo) saatetaan maksaa vanhempainrahakauden monikkopidennyskaudelta erityinen ns. monikkotuki. Monikkotukea haetaan omasta asuinkunnasta. Lasten kotihoidon tuen osalta jotkut kunnat maksavat omille kuntalaisilleen rajatun ajan kuntalisää, josta lisätietoa saa omasta kunnasta.

Vanhempainpäivärahat uudistuivat 2022

Vanhempainpäivärahat uudistuivat ja niitä koskeva uusi laki tuli voimaan 1.8.2022. Monikkoperheen vanhemmille myönnetään 320 arkipäivää vanhempainrahaa ja sen lisäksi 84 päivärahapäivää toista ja jokaista sitä useampaa lasta kohden. Kummallakin vanhemmalla on käytössään yhtä paljon vanhempainrahapäiviä, 160 arkipäivää. Vanhempainrahapäivistä voi luovuttaa toisen vanhemman käyttöön enintään 63 päivää. Kaksosperheessä vanhempainrahapäiviä on siis 404 (320 + 84 pv), kolmosperheessä 488 (320 + 84 + 84 pv) ja nelosperheessä 572 (320 + 84 + 84 + 84 pv). Lisäpäivät jaetaan tasan vanhempien kesken, ja lisäpäivien oman osuuden (42 arkipäivää) voi halutessaan luovuttaa kokonaisuudessaan esimerkiksi toiselle vanhemmalle. Yhteensä monikkovanhempi voi siis siirtää omasta kiintiöstään toiselle 63+42=105 päivää. Lisää tietoa ja esimerkkikaavio Kelan Elämässä- sivustolla. Lisätietoa myös perhevapaauudistus-sivultamme.

Toimeentulotuki

Toimeentulotuki on viimesijainen etuus, jonka myöntäminen on jaettu Kelalle ja kunnan sosiaalitoimelle. Perhe hakee ensin Kelasta perustoimeentulotuen ja vasta sen jälkeen tarvittaessa täydentävää / ehkäisevää toimeentulotukea kunnan sosiaalitoimesta.

Mikäli perhe hakee toimeentulotukea, työntekijälle kannattaa kertoa monikkoperheen erityisestä taloudellisesta kuormituksesta (yhtäaikaiset hankinnat, mahdolliset investoinnit) ja erityistilanteesta (ennakoimaton tilanne, mahdollinen tukipalvelujen tarve). Taloudellista tukea tiettyihin kohteisiin saatetaan myöntää myös lastensuojelun taloudellisena tukena.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut ja lääkekulujen maksukatto

Silloin kun perheellä on paljon sosiaalihuollon ja terveydenhuollon asiakasmaksuja, voivat kulut ylittää maksukaton, jonka jälkeen osaa maksuista ei peritä. Uusi laki sote-asiakasmaksuista tuli voimaan 1.7.2021. Lue lisää asiakasmaksulaista Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta.

Kaikki asiakasmaksut (mm. kunnallinen lapsiperheiden kotipalvelu) eivät sisälly maksukaton piiriin, mutta maksuihin on mahdollista hakea maksujen alentamista tai perimättä jättämistä.

Muista myös lääkkeiden osalta vuosittainen erillinen maksukatto.

Lausunto monikkoperheen erityistarpeista

Suomen Monikkoperheet ry on laatinut lausunnon monikkoperheiden tueksi esimerkiksi tilanteisiin, joissa tehdään päätöksiä perheen etuuksista. Voit ladata lausunnon monikkoperheen erityispiirteistä perheen etuus- ja palvelupäätöksiä tekevien käyttöön esimerkiksi toimeentulotuen täydentävän tuen tai ehkäisevän tuen hakemuksen tueksi: