Oppaat

Ilmaiset opasmateriaalit

Meille tulee vauvat -opas

Opas monikkovauvojen odotukseen ja hoitoon. Terveyden ja hyvinvointilaitoksen (THL) toimittama opas on maksuton pdf-julkaisu. Julkaisuvuosi 2011.

Rinnakkain rinnalla -monikkovauvojen imetys -opas

Opas monikkovauvojen imetykseen. Monikkovauvojen imetys poikkeaa yhden vauvan imetyksestä monella tavalla. Opas antaa kattavaa tietoa ja ohjeita monikkovauvojen imetykseen ja vauvojen ruokintaan. Opas on maksuton pdf-julkaisu. Julkaisuvuosi 2016.

Avaimia monikkoperheen imetysohjaukseen -opas ammattilaisille

Opas terveydenhuollon ammattilaisille, jotka työssään kohtaavat imettäviä monikkoäitejä. Monikkovauvojen imetys poikkeaa yhden vauvan imetyksestä monella tavalla, ja monikkoäidit tarvitsevat enemmän ohjausta ja tukea kuin yhden vauvan äidit. Vaikka äidillä olisi jo aiempaa imetyskokemusta, ovat tiedot juuri monikkolasten imetyksestä tarpeen. Opas on maksuton pdf-julkaisu. Julkaisuvuosi 2016.

Kaksoset ja kolmoset koulussa -opas

Aloittavatko monikkolapset samalla vai eri luokalla? Miten voin tukea monikkosisaruksen yksilöllisyyttä kouluoloissa? Mistä vanhempien, lasten ja opettajan on hyvä keskustella? Muun muassa näihin kysymyksiin pyrkii uusi Kaksoset ja kolmoset koulussa -opas vastaamaan. Opas on tarkoitettu erityisesti monikkovanhemmille, esiopettajille sekä koulun ja iltapäivätoiminnan henkilöstölle.
Opas on maksuton pdf-opas. Julkaisuvuosi 2021.

Kohti nuoruusikää -opas

Opas kertoo monikkonuorten irtautumisesta vanhemmistaan ja kaksossisaruksesta/monikko-sisaruksistaan. Opas on suunnattu erityisesti 10-20-vuotiaiden monikkonuorten ja nuorten aikuisten vanhemmille ja muille tukijoukoille. Opas pyrkii lisäämään aikuisen ymmärrystä kaikkeen siihen muutokseen, jonka keskellä monikkonuoret elävät. Miten vanhempi voi tukea nuoria, jotka kehittyvät eri tahtiin? Millaisia keskinäisiä identiteettityyppejä kaksosilla on? Miten toimia kun arjessa tuntuu olevan liikaa keskinäistä vertailua? Entä jos keskinäinen lojaalisuus hidastaa jatkokoulutukseen hakeutumista? Opas on maksuton pdf-julkaisu. Julkaisuvuosi 2014.

Hyvä alku monikko-
vanhemmuuteen -ohjausmateriaali

Hyvä alku monikkovanhemmuuteen -ohjausmateriaali monikkoperheiden ja perhevalmennuksen ohjauksen tueksi ammattilaisille sekä vertaisohjaajille. Aineisto tarjoaa tutkimustietoa sekä arjen kokemustietoa monikkoperheitä asiakkaana kohtaaville ammattilaisille. Aineisto toimii myös opetusmateriaalina oppilaitoksille. Maksuton pdf-julkaisu.
Päivitetty 2022.

Monikkoperheiden uniopas

Opas tarjoaa tietoa monikkoperheiden nukkumisesta ja lasten unentarpeesta vauvasta leikki-iän alkuun asti. Oppaaseen on koottu tutkitut unikoulumenetelmät ja ohjeet niiden toteuttamiseen. Oppaassa on huomioitu erityisesti monikkoperheitä koskevia erityispiirteitä, kuten keskosuus, perheen aiemmat lapset ja vanhempien jaksaminen.
Oppaan ovat tehneet terveydenhoitajaopiskelijat osana opinnäytetyötään. Julkaistu 11/2021.

Moninkertaisia onnenhetkiä ja arjen haasteita -tutkimusraportti

Moninkertaisia onnenhetkiä ja arjen haasteita – Monikkoperheiden vanhempien kokemuksia perheen hyvinvoinnista – tutkimusraportti 2010.  Johanna Hyväluoma, Perhetutkimuskeskus, Jyväskylän Yliopisto.

Maksulliset tietomateriaalit

Kiehtova kaksosuus -tietokirja

Kiehtova kaksosuus -tietokirja käsittelee kaksosten ja muiden monikkosisarusten elämää monipuolisesti ja moniäänisesti. Millaisia uskomuksia ja kulttuurisia kuvia kaksosuuteen liitetään? Millaista on odottaa, hoitaa ja kasvattaa kahta tai useampaa samanikäistä lasta? Miten elämänmittainen sisarussuhde vaikuttaa identiteetin kehitykseen, ja miten monikkosisarukset itse kokevat tämän suhteen? Mukana on myös lähipiirin – esimerkiksi puolison, isovanhemman ja lapsen – näkökulmia. Julkaisuvuosi 2020.

HINTA 34 euroa.