Monimuotoiset perheet

Suomen Monikkoperheet ry kuuluu 10 lapsiperhejärjestöstä koostuvaan Monimuotoiset perheet -verkostoon.
Näitä lapsiperhejärjestöjä yhdistää se, että jokaisen niiden edustama perhetyyppi poikkeaa jollain tavoin oletetusta perheestä. Ainakin 30 prosenttia suomalaisperheistä on ns. monimuotoisia perheitä.

Verkosto saa STEAn rahoituksen toimintaansa.

Verkoston avulla pyritään vaikuttamaan laajasti siihen, että palveluissa ja etuuksissa huomioidaan perheiden monimuotoisuus. Verkosto kerää perheiden moninaisuutta koskevaa tietoa ja välitetään sitä eteenpäin päättäjille, ammattilaisille ja työelämätoimijoille.

Verkosto pystyy toimimaan vain, mikäli kukin jäsenjärjestöistä tuottaa omaa kohdeperheryhmäänsä koskevaa tietoa. Monikkoperheiden osalta tämän tiedon tuottaa Suomen Monikkoperheet ry.

Lisätietoa verkoston toiminnasta löydät Monimuotoiset perheet -verkoston internetsivuilta.

Verkosto on myös sosiaalisessa mediassa: Facebook, Twitter, Instagram


Monimuotoiset perheet -verkostossa mukana olevat järjestöt

Adoptioperheet ry

Familia ry

Käpy – Lapsikuolemaperheet ry

Lapsettomien yhdistys Simpukka ry

Perhehoitoliitto ry

Sateenkaariperheet ry

Nuoret Lesket ry

Suomen Uusperheiden Liitto ry

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry