Tulokset

Epäkohtien korjaamiseen liittyvä työ on yhteistyötä, jossa kunnia tuloksista harvoin kuuluu yhdelle taholle. Suomen Monikkoperheet ry on pyrkinyt verkostoitumaan saadakseen monikkoperheiden erityisen tilanteen ja siihen liittyvät epäkohdat paremmin tietoisuuteen.

Kokosimme tälle sivulle asioita, joiden muuttamiseksi Suomen Monikkoperheet ry on tehnyt työtä, ja jotka ovat toteutuneet monikkoperheiden hyvinvointia parantavasti.

Vuodet 2020-2021

Jokaisen lapsen oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen palautettiin 1.8.2020 alkaen, myös toisen vanhemman ollessa kotona.

Eduskunta hyväksyi perhevapaauudistuksen, joka tuli voimaan 1.8.2022 alkaen. Sen mukaan monikkovanhempien yhtäaikaisesti pidettävien vanhempainvapaapäivien määrä pitenee aiempaan verrattuna kaksosten perheillä 12 päivällä, kolmosten perheissä 24 päivällä ja nelosten perheissä 36 päivällä. Toisena ja kolmantena syntyneestä lapsesta myönnetään kustakin 6 päivää enemmän aiempaan verrattuna, neljäntenä syntyneestä 9 päivää aiempaa enemmän, kaikkiaan 84 päivää kustakin ”lisälapsesta”.

Vuosi 2019

1.4.2019 alkaen isyysvapaassa huomioidaan kerralla syntyvien lasten määrä. Monikkoisät saavat pidennyksen isyysvapaaseen. Pidennys on kaksosista 18 arkipäivää, kolmosista 36 arkipäivää ja nelosista 51 arkipäivää.

Vuosi 2015

Sosiaalihuoltolain uudistuksessa vahvistettiin kunnallisen lapsiperheiden kotipalvelun saatavuutta. Lakiin kirjattiin yhtenä kotipalvelun saannin kriteerinä ”erityinen perhetilanne”, joka tarkoittaa mm. kaksosten saamista. Vaikka erillistä kirjausta kolmosista tai nelosista ei ole, luonnollisesti erityinen perhetilanne tarkoittaa myös tilannetta, jossa perheeseen syntyy kolmoset tai neloset.

Vuosi 2008

Suomen Monikkoperheet ry toimi aktiivisesti yhtenä perustajajäsenenä Monimuotoiset perheet -verkoston luomiseksi. Perustetun verkoston yhteisenä nimittäjänä oli ja on se, että kukin verkoston jäsenjärjestön edustama perhetyyppi poikkeaa jollain tavoin rakenteellisesti oletetusta perhemallista. Verkoston edustamille perheille koituu hankaluuksia siitä, että palvelujärjestelmä ja lainsäädäntö ei tunnista näiden perheiden olemassaoloa.

Aluksi verkosto toimi pienimuotoisesti sen jäsenjärjestöjen toiminnanjohtajien tukiryhmänä. Vähitellen, verkoston saatua Steasta ensin Kaikkien perheiden Suomi -hankerahoitus ja sen jälkeen kohdennettu rahoitus, se on pystynyt rahoituksen suomin työntekijäresurssein tekemään laajasti työtä tietoisuuden lisäämiseksi erilaisten perheiden tarpeista palveluissa ja lakiuudistuksissa.

Vuosi 2003

Monikkoperheessä on moninkertainen taloudellinen kuormitus. Tätä kuormitusta osaltaan huomioimaan äitiysavustus myönnettiin 1.3.2003 alkaen siten, että toisesta lapsesta saa kaksi, kolmannesta kolme jne. äitiysavustusta. Perhe voi valita ottaako avustuksen äitiyspakkauksina, rahana vai niiden yhdistelminä.

Vuosi 1997

Monikkoperheiden vanhempainpäivärahapäiviin saatiin parannus: Kaksosperheen vanhempainrahakauden pidennys on 60 arkipäivää ja kolmosperheen pidennys on 120 arkipäivää ja puoliso voi pitää pidennyksen olemalla samanaikaisesti hoitamassa lapsia kotona.