Mistä apua arkeen?

kaksoset syöttötuoleissa, isä auttaa

Kaksosten, kolmosten tai nelosten perhe voi tarvita käytännön apua esimerkiksi lastenhoitoon, kodinhoitoon tai avuksi perheenjäsenten sairastumistilanteisiin.

Tukiverkoston kartoitus

Perheen tukiverkosto kannattaa kartoittaa jo hyvissä ajoin ennen lasten syntymää. Keitä sukulaisia, ystäviä, naapureita tai muita voisi pyytää avuksi? Kysymällä selviää millaista apua he ovat valmiita antamaan. Usein ihmiset eivät kehtaa tarjota apua oma-aloitteisesti, joten kannattaa olla aloitteellinen ja pyytää rohkeasti apua.
Neuvola on hyvä paikka kertoa avuntarpeesta. Terveydenhoitaja voi tehdä yhteistyötä kotipalvelun saamiseksi tai vanhempi voi itse ottaa yhteyttä sosiaalitoimeen.

Lapsiperheiden kotipalvelu

Sosiaalihuoltolaki korostaa ennaltaehkäisevää tukea. Laissa onkin lapsiperheen kotipalveluavun saannin perusteena mainittu mm. erityinen perhetilanne eli esimerkiksi kaksosten (kolmosten, nelosten) saaminen. Perheen ei tarvitse olla lastensuojelun asiakas saadakseen palvelua. Kotipalvelua haetaan oman kunnan sosiaalitoimesta ja kunta voi toteuttaa palvelun omana toimintana tai asiakas saa palvelusetelin, jolla hankkii palvelun palveluntuottajilta. 

Maksu määräytyy joko tilapäisen tai jatkuvan avun mukaan tulosidonnaisesti. Mikäli perheellä on vaikeuksia selvitä maksusta, on mahdollista hakea maksun alentamista tai perimättä jättämistä.

Lue alta ohjeet kotipalvelun hakemiseen:

Lastensuojelun sosiaalityö ja perhetyö

Oman alueesi lastensuojelun sosiaalityöntekijä tarjoaa laajasti apua erilaisiin elämäntilanteisiin, joissa perhe tarvitsee vankkaa tukea elämäntilanteeseensa.
Silloin kun apua kotiin annetaan lastensuojelulain nojalla, puhutaan usein lapsiperheiden perhetyöstä. Perhetyö on sisällöltään osin erityyppistä kuin lapsiperheiden kotipalvelu. Lastensuojelun perhetyönä annettava apu on maksutonta.

Apua järjestöistä

Järjestöt voivat järjestää lastenhoito- tai siivousapua. Lastenhoidon välitysapua löytyy Mannerheimin Lastensuojeluliitosta. Pääkaupunkiseudulla lastenhoitoa ja kotiapua tarjoaa Väestöliiton Kotisisar Oy. Osa sosiaali- ja terveysalan tai kotitalousalan oppilaitoksista voi ohjata opiskelijaharjoittelijoita monikkoperheisiin. Oppilaitosten harjoittelija-avusta kannattaa kysyä oman alueen monikkoperheyhdistyksestä tai suoraan oppilaitoksista (esim. lähihoitajaopintoja tarjoavat oppilaitokset).

Kotitalousvähennyksellä kotiin palkattua apua

Yksityiset palveluntarjoajat tarjoavat lastenhoitopalveluja. Kannattaa selvittää, voiko palveluun saada kotitalousvähennystä. Kotitalousvähennyksellä kotiin palkattu hoitaja voi tulla avuksi äitiys- ja vanhempainrahakauden aikana sekä lasten kotihoidon tuen hoitorahan tai yksityisen hoidon tuen päättymisen jälkeen. Lasten kotihoidon tuen aikana ei voi käyttää tätä vähennystä lastenhoitoon, koska kotitalousvähennystä ei saa samaan työhön, johon on jo myönnetty muuta yhteiskunnan tukea (omaishoidon tukea, lasten kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea tai niiden kuntalisiä). Siivousapuun vähennystä voi kyllä käyttää. Jos päädytään hankkimaan hoitaja kotiin kotitalousvähennyksellä, kannattaa kuitenkin huomioida vähennyksen yläraja. Lisätietoa verohallinnon sivuilta www.vero.fi.

Lapselle hoitoa

Kun lapsi tarvitsee hoitoa varhaiskasvatuksena, sitä voidaan tarjota päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai avoimena varhaiskasvatustoimintana.

Yksityisen hoidon tuen avulla lapset voivat mennä yksityiseen päiväkotiin tai hoitajan voi palkata kotiin (varsinkin jos kunta maksaa riittävän suuruista kuntalisää ja / tai huomioi kuntalisän määräytymisperusteissa lasten määrän).

Joskus au pair-toiminta voi olla sopiva vaihtoehto. Au pair -sijoituksen tarkoituksena on antaa 17-30 -vuotiaalle nuorelle henkilölle mahdollisuus kevyitä kotitöitä vastaan tutustua maan kieleen ja kulttuuriin. Au pair -sijoituksen tarkoitus ei ole työntekijän saaminen kotitalouteen. Lisätietoa saa maahanmuuttoviraston sivuilta www.migri.fi

Tukiperhetoiminta ja lomatoiminta

Kotikunnassa voi olla lapsille tarjolla tukihenkilö- tai tukiperhetoimintaa, josta saa lisää tietoa ottamalla yhteyttä kunnan sosiaalitoimeen. He saattavat myös välittää lapsille lomajaksoja lomaperheissä.

Tukihenkilöä tai tukiperhettä lapselle voi tiedustella myös Pelastakaa lapset ry:n tai Mannerheimin Lastensuojeluliiton kautta. Mannerheimin lastensuojeluliitolla on mm. perhekummitoimintaa eri piirien alueilla (piirien sivuilta perheille-osioista löytyy lisätietoja) sekä ystäväperhetoimintaa Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa. HelsinkiMissiolla on Helsinki, Espoo, Vantaa alueella Perhementori-toimintaa.

Tuettuja perhelomia tarjoavia järjestöjä on useita. Näistä lomista löytyy tietoa sivulta lomajarjestot.fi.
Suomen Monikkoperheet ry toimii kanavana hakea erityisesti monikkoperheille suunnattuja lomia. Lue lisää sivujemme perhelomat-osiosta.

Taloudellinen tuki

Kansaneläkelaitos myöntää taloudellista tukea erilaisiin elämäntilanteisiin. Toimeentulotuen täydentävää / ehkäisevää tukea taas haetaan omasta asuinkunnasta. Osa kunnista saattaa myöntää lasten kotihoidon tukeen erillistä ns. monikkotukea (lähinnä osa pääkaupunkiseudun kaupungeista) ja /tai kuntalisää. Katso lisää tietoa sivujemme sosiaaliturva-osiosta.

Oman lastensuojelun sosiaalityöntekijän kautta voi selvittää, onko joihinkin maksuihin / hankintoihin saatavissa lastensuojeluun kuuluvaa taloudellista tukea.

Osa järjestöistä, kuten Hope ry, Pelastakaa Lapset ry, Pelastusarmeija tai Mannerheimin lastensuojeluliitto voi mahdollisesti antaa taloudellista apua, ruoka-apua tai tavara-apua. Seurakunnan diakoniatyön kautta voi myös kysyä tukea ja apua.

Katso video Mistä saa apua?

Mikäli monikkoraskausperheessä on ennestään lapsia, perhe saattaa tarvita jo raskausaikana käytännön apua kotiin. Neuvoja ja apua saa parhaiten neuvolasta. Neuvolassa on paras tieto oman paikkakunnan lapsiperheiden kotipalvelun tai neuvolan perhetyön tilanteesta. Tukea arkeen ja käytännön apua saa paikallisesta Monikkoperheyhdistyksestä. Osa Monikkoperheyhdistyksistä voi järjestää oppilaitoksista harjoittelijoita määräaikaiseksi avuksi kotiin. Lisäksi oman paikkakunnan sosiaalitoimisto antaa taloudellista, henkistä ja käytännöllistä tukea.