Tutkijalle

Monikkoperheiden, monikkolasten ja monikkosisarusten ajankohtaiset tutkimustarpeet

1. Monikkoperhevalmennuksen vaikutukset monikkoperhevalmennukseen osallistuneiden monikko-odottajavanhempien hyvinvointiin.

2. Seurantatutkimus tutkimukseen Moninkertaisia onnenhetkiä ja arjen haasteita. Monikkoperheiden vanhempien kokemuksia perheen hyvinvoinnista (Hyväluoma Johanna, 2010, Perhetutkimuskeskus. Jyväskylän yliopisto). Tutkimusaineisto löytyy Yhteiskuntatieteellisestä tietoarkistosta.

3. Monikkoperheaiheiset koulutussisällöt suomalaisessa terveydenhoitajien, kätilöiden ja lääkäreiden koulutuksessa.

4. Monikkoperhespesifit koulutussisällöt suomalaisessa varhaiskasvatuksen, sosiaalityön ja sosionomikoulutuksessa sekä opettajankoulutuksessa.

5. Kaksosten läheisriippuvuus ja erilaisuus varhaiskasvatuksessa. Millaista tukea kaksoset, kolmoset ja neloset tarvitsevat keskinäisen suhteen kysymyksissä varhaiskasvatuksessa? Miten ammattilaiset kohtaavat kaksosten keskinäisen suhteen kysymykset varhaiskasvatuksessa? Millaista tukea ammattilaiset ja perheet tarvitsevat monikkosisarusten tukemisessa?

6. Kouluikäisten kaksosten ja kolmosten hyvinvointi (kouluterveyskyselyn avulla).

7. Kaksosuusominaisuus kaksosten ihmissuhteiden edistäjänä ja / tai rajoittajana.

8. Kaksosuus yksilöidentiteetin kehittymisen hidastajana ja rajoittajana.

9. Kaksosuus erilaisuuden kokemuksena.

10. Osakeskeytysten syyt ja yleisyys monisikiöraskauksissa Suomessa

11. Perheen monikkosisarusten ja yksössisaruksen / yksössisarusten välinen vuorovaikutus

Suppeammat aiheet (sopii esimerkiksi pienen opinnäytetyön aiheeksi)

12. Millä perusteella vanhemmat valitsevat nimet kaksosilleen? https://journal.fi/sananjalka/issue/view/5968

13. Stereotyyppinen suhtautuminen monikkovanhempiin ja/tai kaksosiin/kolmosiin

Kansainvälinen Priority Setting Partnership -työskentely on lisäksi tunnistanut seuraavat tutkimusaiheet:

14. Auttaako ammattilaisten saama erikoistumiskoulutus monikkolasten syntymän jälkeistä tilaa?

15. Miten voimme estää monikkolasten tehohoidon tarvetta ja miten voimme lyhentää tehohoidon pituutta?

16. Mitkä interventiot ehkäisevät monikkovanhempien mielenterveysongelmia ja tukevat heidän mielenterveysongelmiensa vähentymistä?

17. Miten monikko-odottajien komplikaatioita voidaan ehkäistä?

18. Millaiset ovat lyhyt- ja pitkäaikaiset tulokset monikkosynnytyksissä? Miten raskaudenaikaist tapahtumat ja lääketieteelliset interventiot vaikuttavat tähän?

19. Miten kolmos- ja nelosraskaudet hoidetaan parhaiten?

20. Millaiset ovat oletetut kasvumallit raskausviikkoihin nähden pienikasvuisilla sikiöillä? Miten voimme auttaa pienipainoisten monikkovauvojen kasvua ja varmistaa heidän riittävää kasvuaan?

21. Millaiset monikkovanhemmille suunnatut tukitoimet auttavat mm. monikkolasten puheen, kielen ja oppimisen kehitystä?

22. Mitä ovat monikkoäitien lyhyen ja pitkän ajan terveysriskit?

23. Mitkä perinataalit tekijät (elämäntavan muutokset, terveyshistoria, persoonallisuuden piirteet) ja vanhemmille suunnatut tukitoimet ovat tehokkaimpia synnytyksessä ja sen jälkeen tukemaan monikkovanhempien ja -lasten terveyttä?


Tutkimusaiheisiin liittyvät yhteydenotot: Ulla Kumpula, toiminnanjohtaja@monikkoperheet.fi