Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee verkkosivua www.monikkoperheet.fi

Saavutettavuudella tarkoitetaan sitä, että verkkopalvelu on kaikkien ihmisten käytettävissä mahdollisimman helposti. Tämä tarkoittaa, että verkkopalvelussa on helppoa navigoida ja että verkkosisällöt ovat ymmärrettävissä ja niihin pääsee käsiksi myös erilaisten avustavien teknologioiden avulla. Saavutettavan sisällön tuottamisessa otetaan huomioon erilaiset ihmiset ja varmistetaan se, että tietoa on annettu useammalle kuin yhdelle aistille. Verkkosisältöjen saavutettavuudesta on säädetty laissa digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Laki koskee etenkin julkista sektoria. Lain sisällöstä ja saavutettavuudesta yleensä on runsaasti tietoa valvovan viranomaisen Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuusvaatimukset-sivustolla. (Lähde: saavutettavasti.fi)

Sivustomme on julkaistu 27.1.2021. Sivusto täyttää saavutettavuusvaatimukset suurelta osin.
Saavutettavuusarviointi on tehty ja seloste laadittu 2/2021. Sivuston arviointi ja laadinta on tehty järjestön henkilökunnan toimesta ja verkkosivuston teknisestä ylläpidosta vastaavan yrityksen avulla.
Suomen Monikkoperheet ry:n tavoitteena on taata teknisesti saavutettavat, sisällöllisesti ymmärrettävät ja selkeät ja helppokäyttöiset verkkosivut kaikenlaisille käyttäjille.

  • WCAG AccessAuditilla tehdyt raportit antavat tuloksen, että sivustomme täyttää tarvittavat saavutettavuusvaatimukset.
  • Etusivulla oleva someseinä antaa virheilmoituksia.
  • Verkkosivuiltamme löytyy vanhempia pdf-tiedostoja, jotka eivät täytä kaikilta osin saavutettavaa sisältöä. Uusien sivustolle laitettavien pdf-julkaisujen osalta pyrimme saavutettaviin liitteisiin.
  • Verkkosivuiltamme löytyy ennen vuotta 2020 julkaistuja videoita, jotka eivät sisällä tekstitystä. Kaikki vuodesta 2020 alkaen julkaistut videot sisältävät tekstityksen.

Palautetta saavutettavuudesta?

Mikäli löydät puutteita sivuston saavutettavuudesta, voit antaa palautetta osoitteeseen toimisto@monikkoperheet.fi.
Teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi.