Koulu

Kaksoset ja kolmoset koulussa

Samalle vai eri luokalle?

Samalle vai eri luokalle on kuuma kysymys kaksosten, kolmosten ja nelosten kouluiän lähestyessä. Monikkoperheet ja lapset ovat erilaisia, ei ole olemassa mitään yhtä kaavamaista ratkaisua monikkolasten kouluvalintoihin. Perheen tuleekin miettiä kokonaisuutta; millaiset kaksoset, kolmoset, neloset ovat? Ovatko he erityisen kiinni toisissaan? Onko heillä kokemuksia erillään olosta? Tiedetäänkö, miten lapsi käyttäytyy, kun monikkosisarus ei ole läsnä? Miten itsenäisiä he ovat? Miten arki sujuu? Paras ratkaisu löydetään, kun kuullaan esikoulun / koulun, vanhempien ja myös lasten mielipiteitä.

Syitä harkita samaa luokkaa monikkosisaruksille
 • Jos lasten elämässä on vastikään tapahtunut suuri muutos, esim. muutto tai vanhempien ero.
 • Jos he itse vastustavat voimakkaasti eri luokkia, ei heille ole syytä tuottaa psyykkistä kipua erottamalla.
 • Yhtä kolmosista/nelosista ei ole syytä sijoittaa eri luokkaan kuin muita sisaruksia, koska yksin jäänyt kolmos- tai neloslapsi voi kokea tulleensa hylätyksi (18).
 • Jos ajatus samasta luokasta tuntuu vanhempien, lasten ja opettajan mielestä hyvältä ratkaisulta näiden lasten kohdalla.
Syitä harkita eri luokkia monikkosisaruksille
 • Jos lapset vertailevat toisiaan tai yksi on dominoiva niin, että se heikentää jonkun monikkosisaruksen itsetuntoa.
 • Jos samalla luokalla oleminen vaikeuttaa sisaruksen keskittymistä tai sosiaalisten taitojen kehittymistä.
 • Jos ajatus eri luokista tuntuu vanhempien, lasten ja opettajan mielestä hyvältä ratkaisulta näiden lasten kohdalla.

Samalla luokalla lapset voivat mennä eri jakoryhmiin, mikä tarkoittaa sitä, että osa tunneista pidetään jakoryhmittäin pienemmässä ryhmässä. Tämä on hyvä mahdollisuus järjestää erillisiä kokemuksia lapsille. On hyvä huomioida, että eri jakoryhmiin sijoittaminen voi tarkoittaa eri aikaan alkavaa tai loppuvaa koulupäivää.

Joskus vanhemmat pohtivat sitä, laittaako monikkosisarukset eri vuosina kouluun. Tuolloin syynä on yleensä se, että lapset ovat kehityksessään eri vaiheessa. Eri vuosina koulun aloittaminen ei lapsen näkökulmasta ajatellen ole suositeltavaa, koska erityisesti myöhemmin aloittava lapsi voi kokea sen kielteisesti. Mikäli lapsella on pientä kehitysviivettä, voi apu useinkin löytyä erilaisista muista ratkaisuista.  Sen sijaan, jos kehitysviive on suuri, voisi ennemminkin tulla kysymykseen erityiskoulu tälle viivästyneen kehityksen kokevalle.  Silloin hänen itsetuntonsa on huomattu kohentuvan, kun hän on luokassa samankaltaistensa keskellä. 

Yksilöllisyyden tukeminen koulussa

Monikkolapsen yksilöllisyyden tukemisessa on kysymys ennen kaikkea asenteesta, että kohtaa jokaisen lapsen yksilönä. On tärkeää, että vanhemmat, lapset ja opettajat voivat keskustella yksilöllisyyden tukemisesta keskenään.

Vinkit vanhemmille monikkolasten yksilöllisyyden tukemiseen
 • Keskustele opettajan kanssa lapsen persoonallisista piirteistä.
 • Kerro opettajalle, että yksilöllisyyden tukeminen on tärkeää.
 • Rohkaise lapsia viettämään välillä aikaa myös erillään toisistaan.
 • Kehu ja kuuntele lapsia yksilöllisesti.
 • Anna lapselle riittävästi aikaa ilmaista itseään.
 • Auta kutakin lasta kahden kesken koulutehtävissä.
 • Ehdota lapsille erilaisia hiustyylejä.
 • Eriväriset tai erityyliset vaatteet, koulureput, koulutavarat
Vinkit opettajille yksilölliseen kohtaamiseen koulussa
 • Opi tunnistamaan lapset erilleen.
 • Ota aina vanhemmat ja lapset mukaan pohtimaan esimerkiksi yksilöllisyyden tukemista ja ryhmävalintoja. 
 • Tee ryhmävalinta kunkin kaksosparin tai kolmosten/nelosten osalta erikseen, keskustellen.
 • Kuuntele jokaista lasta yksin ja anna lapselle riittävästi aikaa ilmaista itseään.
 • Pyydä vanhempia kertomaan kustakin lapsesta erikseen saadaksesi tietoa lapsen persoonallisista piirteistä ja ratkaisuista mahdollisissa tunnistamisen ongelmissa.
 • Keskustele vanhempien ja lapsen kanssa ratkaisuista, jos tunnistaminen ei onnistu.
 • Huomioi lapsen kiinnostuksen kohteet esimerkiksi tehtäessä valintaa musiikkiluokalle. (Huom! Sisaruksilla voi olla samat kiinnostuksen kohteet)
 • Kehu yksilöllisesti.
 • Tue lasta yksilöllisiin kaverisuhteisiin.
 • Puhuttele lapsia omalla nimellään, ei kaksoset / kolmoset / neloset -sanoilla.
 • Kohdista puhe sille lapselle, jolle puhut.
 • Sijoita monikkolapset eri puolille luokkaa, mikä helpottaa tunnistamista, vertailua ja kilpailua sekä antaa mahdollisuuden ilmaista itseä ja tulla kuulluksi yksilönä.
 • Jaa tiedotteet lapsikohtaisesti.
 • Etsi persoonan, käyttäytymisen, ruumiinrakenteen, käsialan tai äänen persoonallisia tunnusmerkkejä lapsesta (ei kuitenkaan merkkejä lapsen kielteisenä kokemasta asiasta).
 • Pidä lapsille erilliset keskustelut esimerkiksi peräkkäisinä aikoina samana päivänä.
 • Mieti yhdessä vanhempien ja lasten kanssa sopivat tavat tunnistaa toisiaan muistuttavat lapset erilleen (ehdota esimerkiksi erityylisiä vaatteita tai kampauksia).
 • Eriytä eri toimintaryhmiin / jakoryhmiin.
 • Tarjoa mahdollisuutta kokeilla jotakin omaa ja löytää yksilöllinen harrastus koulun järjestämän harrastustoiminnan kautta.
 • Vinkki erityisesti esikouluopettajille: Eriytä ruokaillessa eri puolille pöytää tai eri pöytiin.

Tämä teksti on lyhennetty vanhemmille, varhaiskasvatuksen esiopetuksen ja koulun henkilökunnalle tarkoitetusta sähköisestä oppaastamme.

Tutustu!


Lue ja hyödynnä tiivistelmät Kaksoset ja kolmoset koulussa -oppaasta