Lausunnot

Vaikuttamistyössään Suomen Monikkoperheet ry tukee monikkoperheiden hyvinvointia tuomalla esiin monikkoperheiden erityistarpeita omin lausunnoin.

Vaikuttamistyössä on tärkeää kytkeä pienen kohderyhmän tarpeet osaksi laajempaa yhteistyötä lasten ja heidän perheidensä hyvinvoinnin tukemiseksi. Olemme mukana verkostoissa, kuten Monimuotoiset perheet -verkostossa, tuomassa monikkoperheiden ja lapsiperheiden tarpeita esiin, osallistumme vaikuttamistyöhön eri verkostoissa ja olemme mukana näiden laatimissa kannanotoissa.

Tällä sivulla ovat monikkoperheille tärkeimmät Suomen Monikkoperheet ry:n ja sen verkostojen kannanotot, lausunnot ja selvitykset.

Monikkoperheiden tavoitteet ministeri Grahn-Laasoselle

11.12.2023

Monikkoperheiden eli kaksosten, kolmosten ja nelosten perheiden talouspaineet ovat suuremmat kuin...
Lue lisää

Lausunto lapsilisistä ja etuuksien indeksijäädytyksistä (2024-27)

25.09.2023

23.9.2023 Suomen Monikkoperheet ry:n lausunto lakiin eräiden kansaneläkeindeksiin ja...
Lue lisää

Lausunto sosiaaliturvakomitean välimietinnöstä

17.05.2023

Suomen Monikkoperheet ry lausui 17.5.2023 välimietintöön esitettyjen valmiiden kysymysten...
Lue lisää

Lausunto tilapäisiin etuuslakeihin

05.10.2022

Suomen Monikkoperheet ry kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esitykseen eduskunnalle...
Lue lisää

Lausunto varhaiskasvatuslakiin

17.06.2021

Suomen Monikkoperheet ry lausuu hallituksen esitysluonnokseen eduskunnalle varhaiskasvatuslain...
Lue lisää

Lausunto perhevapaauudistukseen

07.04.2021

Suomen Monikkoperheet ry lausuu seuraavaa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi...
Lue lisää

Monikkoperheet toivovat perhelähtöistä kotipalvelua

18.03.2021

2015 voimaan tullut sosiaalihuoltolaki on velvoittanut kunnat järjestämään kotipalvelua...
Lue lisää

Monikkolasten oikeuksien julistus Kansainvälinen monikkoyhdistysten neuvosto ICOMBO

06.11.2020

Johdanto: Kansainvälisen kaksostutkimukseen keskittyvän yhdistyksen (International Society for...
Lue lisää

Suomen Monikkoperheet ry:n esitys perhevapaauudistukseen STM:lle

07.09.2020

Päivitetty syntyvyysluvut ja termit, esitystä ei ole muutettu ESITYS JOUSTAVUUTTA LISÄTÄÄN:...
Lue lisää