Lausunnot

Vaikuttamistyössään Suomen Monikkoperheet ry tukee monikkoperheiden hyvinvointia tuomalla esiin monikkoperheiden erityistarpeita omin lausunnoin.

Vaikuttamistyössä on tärkeää kytkeä pienen kohderyhmän tarpeet osaksi laajempaa yhteistyötä lasten ja heidän perheidensä hyvinvoinnin tukemiseksi. Olemme mukana verkostoissa, kuten Monimuotoiset perheet -verkostossa, tuomassa monikkoperheiden ja lapsiperheiden tarpeita esiin, osallistumme vaikuttamistyöhön eri verkostoissa ja olemme mukana näiden laatimissa kannanotoissa.

Tällä sivulla ovat monikkoperheille tärkeimmät Suomen Monikkoperheet ry:n ja sen verkostojen kannanotot, lausunnot ja selvitykset.

Lausunto tilapäisiin etuuslakeihin

05.10.2022

Suomen Monikkoperheet ry kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esitykseen eduskunnalle...
Lue lisää

Lausunto varhaiskasvatuslakiin

17.06.2021

Suomen Monikkoperheet ry lausuu hallituksen esitysluonnokseen eduskunnalle varhaiskasvatuslain...
Lue lisää

Lausunto perhevapaauudistukseen

07.04.2021

Suomen Monikkoperheet ry lausuu seuraavaa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi...
Lue lisää

Monikkoperheet toivovat perhelähtöistä kotipalvelua

18.03.2021

2015 voimaan tullut sosiaalihuoltolaki on velvoittanut kunnat järjestämään kotipalvelua...
Lue lisää

Sisarusalennus mahdollistaa monikkoperheiden lapsille kohtuuhintaisen aamu- ja iltapäivätoiminnan

18.03.2021

Aamu- ja iltapäivätoiminta on 1.- ja 2.-luokkalaisille koululaisille tarkoitettua toimintaa....
Lue lisää

Monikkolasten oikeuksien julistus Kansainvälinen monikkoyhdistysten neuvosto ICOMBO

06.11.2020

Johdanto: Kansainvälisen kaksostutkimukseen keskittyvän yhdistyksen (International Society for...
Lue lisää

Suomen Monikkoperheet ry:n esitys perhevapaauudistukseen STM:lle

07.09.2020

Päivitetty syntyvyysluvut ja termit, esitystä ei ole muutettu ESITYS JOUSTAVUUTTA LISÄTÄÄN:...
Lue lisää