Ehdokasasettelu on käynnistynyt

01.09.2023

Suomen Monikkoperheet ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään lauantaina 25.11.2023 klo 14.00–16.00 Sokos hotel Presidentissä Helsingissä.
Kokouksessa valitaan kattojärjestön hallitukseen kaudelle 2024–2025 kolme (3) varsinaista jäsentä sekä yksi-kolme (1-3) varajäsentä.

Suomen Monikkoperheet ry pyytää nyt tekemään ehdotuksia henkilöistä hallituksemme kokoonpanoon.
Hallituksen jäsenenä pääset vaikuttamaan valtakunnan tasolla monikkoperheitä koskeviin asioihin erilaisista näkökulmista. Ehdokkailta toivotaan aitoa halua ja kiinnostusta järjestön toimintaan ja sen laajaan tehtävänkuvaan ja työskentelyyn. Hallituksen jäsenenä opit myös yleisesti yhdistystoiminnasta, vaikuttamistyöstä ja erilaisissa verkostoissa työskentelystä. Hallituksen jäsenenä sinulla on myös mahdollisuus edustaa järjestöä erilaisissa verkostoissa ja yhteistyötahojen tilaisuuksissa.

Tarvitsemme hallitukseemme jäseniä laajalla skaalalla, eri aloilta, erilaisista perhetyypeistä sekä eri maakunnista. Toiveena esitetään myös, että yleishyödyllisen järjestön hallituksessa olisi mukana eri sukupuolten edustajia edustamassa jäsenistöä. Järjestön hallinnon ohjesäännössä on toivomus, että hallituksesta löytyisi kaksosperhe-edustajien lisäksi kolmosperheiden edustaja, sosiaalipuolen osaaja, terveydenhuollon osaaja sekä talous- ja lakiasiantuntija ja jäseniä mahdollisimman monesta eri alueyhdistyksestä.

Hallituksen kokoonpanosta tulisi löytyä myös strategisiin toiminnan painopisteisiin liittyvää asiantuntemusta tai kiinnostusta kehittää näitä toimia.
Strategian 2021–2024 tavoitteissa on mm.:

 • Monikkoperheyhdistystoiminnan brändin kirkastaminen ja yhdistystuen kehittäminen sekä neuvolayhteistyön kehittäminen hyvinvointialueilla.
 • Valtakunnallinen vaikuttamistyö ja verkostoissa toimiminen.
 • Monikkoasiantuntijatyön kehittäminen, asiantuntijatyöryhmän työskentely ja tutkimusyhteistyö.
 • Järjestön viestinnän kehittäminen.
 • Innovatiiviset, kokeilevat työskentelytavat sekä digitalisaatio.

Uusi strategia laaditaan v.2024, joten hallitus pääsee linjaamaan toimintaa aina vuoteen 2027 asti.

Hallituksen jäsen/varajäsen:

 • on motivoitunut ja sitoutunut
 • on aktiivinen ja osallistuva
 • osallistuu kokouksiin, tekee päätöksiä ja antaa ideoita järjestön toimintaan
 • sitoutuu aikatauluihin
 • toimii järjestön edun mukaisesti ja omalla toiminnallaan tekee järjestöä tunnetuksi
 • omalta osaltaan pyrkii parantamaan monikkoperheiden asemaa
 • osallistuu keskusteluun järjestön suuntalinjauksista ja painotuksista
 • tukee järjestön työntekijöitä
 • tiedottaa kattojärjestön toiminnasta eteenpäin jäsenyhdistyksiin
 • hyödyntää omaa erityisasiantuntemustaan

Ehdokkaista pyydetään täyttämään ehdokkaan taustatietolomake, joka toimitetaan 5.11.2023 mennessä järjestösihteeri Tiina Matalalle, jarjestosihteeri@monikkoperheet.fi

Tervetuloa mukaan valtakunnalliseen toimintaamme!

Lue lisää ehdokasasettelusta nettisivujemme Yhdistyksille-osiosta.