Kaksosten vanhempien oikeutta pitää samaan aikaan perhevapaita korjattava lausuntokierroksella

18.02.2021

isän kädet, isä pukee lasta

Hallitus on antanut esitysluonnoksensa perhevapaauudistukseksi. Uudistuksen tarkoituksena on mm. se, että hoitovastuu jakautuu entistä tasaisemmin ja että se kohtelee tasapuolisesti kaikkia, myös monimuotoisia perheitä. Kaksosten, kolmosten ja nelosten perheitä edustava Suomen Monikkoperheet ry muistuttaa, että myös monikkoisiä / monikkoperheen toisia vanhempia tulee kannustaa hoitovastuuseen.

Monikkoperheessä puolison itsenäinen hoitovastuu toteutuu myös silloin, kun kaksi vanhempaa hoitaa monikkolapsiaan samanaikaisesti; kaksosten, kolmosten tai nelosten isä / toinen vanhempi saa runsaasti itsenäistä hoitovastuuta, sillä toiselle vanhemmalle riittää kaikissa tilanteissa vähintään yksi vauva hoidettavaksi.

Monikkovauvat syntyvät hyvin usein ennenaikaisesti. 38 % vauvoista on heti synnyttyään tehohoidossa, joten osa vauvoista voi olla kotona ja osa sairaalassa ja vanhemmat jakavat hoitovastuun jopa eri paikoissa.

-Monikkoperheet toivoivat uudistukselta eniten sitä, että vanhemmat voisivat itse päättää heille myönnettyjen vanhempainpäivärahapäivien puitteissa sen, kuinka pitkään heidän vauvansa tarvitsevat molempia vanhempia yhtäaikaisesti hoitamaan lapsia kotona. Uudistuksessa kaksosperheen yhtäaikaisesti pidettävien päivien määrää kuitenkin esitetään vähennettäväksi. Tämä tuskin on ollut valmistelevan työryhmän tarkoitus, Suomen Monikkoperheet ry:n toiminnanjohtaja Ulla Kumpula kertoo.

Kaksosperheessä yhteiset päivät vähenisivät kuudella

Hallituksen esitysluonnoksen mukaan kaksosperheessä oikeus käyttää perhevapaapäiviä yhtäaikaisesti vähenee kuudella päivällä. Kolmosten syntyessä yhtäaikaisesti pidettävien päivien määrä pitenisi kuudella päivällä.  

Monikkoperheistä kaksosperheet ovat enemmistönä, sillä kaksoset syntyy vuosittain noin 600-650 perheeseen ja kolmoset noin 5-10 perheeseen.

Monikkoperheiden mukaan (Suomen Monikkoperheet ry:n kysely 2017, n=672) uudistuksen tulisi ennen kaikkea tukea vanhempien yhtäaikaista mahdollisuutta pitää vanhempainvapaita tarvittaessa.

”Lisälapsi” tulee huomioida paremmin

Suomen Monikkoperheet ry esitti uudistukseen myös monisikiöraskauden ”lisälapsen” (monisikiöraskaudesta syntynyt toinen, kolmas ja neljäs lapsi) huomioimista nykyistä paremmin. Monisikiöraskaudesta syntyvistä lapsista, toisesta lapsesta alkaen, perhevapaat ovat lyhyemmät kuin muilla. Uudessa esityksessä yksösraskaudesta syntyneestä lapsesta ja monisikiöraskauden yhdestä lapsesta myönnetään 320 vanhempainrahapäivää. Vastaavasti monikkoraskaudesta syntyvästä lisälapsesta myönnetään vain 78 päivää.  

-Tätä epätasa-arvoa uudistuksen toivottiin korjaavan edes jonkun verran. Esitysluonnoksessa lisälapsesta myönnettävien päivien määrä pysyy kuitenkin ennallaan, Ulla Kumpula jatkaa.

Monimuotoisten perheiden viilaukset tarvitaan vielä

Suomen Monikkoperheet ry kiittää esitysluonnosta siitä, että yhden syntyvän lapsen osalta raskausrahan ja vanhempainpäivärahan muodostama kokonaisuus pidentää perhe-etuuksien kokonaispituutta. Monikkoperheiden ja monimuotoisten perheiden osalta mallissa on vielä hiottavaa tasa-arvoisen kohtelun varmistamiseksi. Järjestö aikoo antaa lausunnon esitykseen. Järjestö uskoo, että kun päättäjät huomioivat vielä monimuotoisten perheiden järjestöiltä saadut parannusehdotukset, on mahdollista tehdä uudistus, joka aidosti toteuttaa uudistukselle asetetut tavoitteet kaikkien perheiden kohdalla.

Lue lisää muiden monimuotoisten perheiden tilanteesta Monimuotoiset perheet -verkoston tiedotteesta:
Perhevapaauudistusta vielä hiottava monimuotoisten perheiden näkökulmasta – Monimuotoiset perheet


Suomen Monikkoperheet ry:n mediatiedote luettavissa myös STT-uutisinfosta.