Yhdistykset tyytyväisiä kattojärjestöstä saatavaan tukeen

28.04.2023

Suomen Monikkoperheet ry:n jäsenyhdistysten toimijat vastasivat joulukuussa 2022 vuosittaiseen palautekyselyyn. Vapaaehtoistoimijat kertoivat olevansa tyytyväisiä saatuun tukeen. Lisää tukea kaivataan kuitenkin uusien jäsenperheiden ja hallitustoimijoiden rekrytointiin.

Suomessa toimii 16 alueellista monikkoperheyhdistystä, joiden kattojärjestönä Suomen Monikkoperheet ry toimii. Yhdistykset toimivat täysin vapaaehtoisvoimin. Kartoitamme vuosittain kyselyllä toimijoiden ajatuksia vuoden aikana saadusta tuesta ja ohjauksesta, jota yhdistyksiin suunnataan.

Kohtaamisia ja koulutusta

92,6 % kyselyyn vastanneista kertoi saaneensa joko erittäin hyvin tai hyvin tukea oman alueyhdistyksensä toimintaan. Saadun ohjauksen kerrottiin vahvistaneen yhdistyksen toimintaa erittäin hyvin (50 %) tai hyvin (42,9 %).

Kattojärjestöstä saadut tiedot ja vinkit koulutustilaisuudesta, yhdistystietoudesta ja materiaaleista, suljetut Facebook-ryhmät toimijoillemme, jäsenjärjestöavustus ns. Toimintatonni, järjestön tiedotteet ja uutiskirjeet, Monikkoperheet-lehti omalle jäsenistölle alennettuun hintaan sekä järjestämämme koulutustilaisuudet olivat vastausten mukaan hyvin toimineita tukimuotoja.

Toteutimme vuonna 2022 muun muassa yhdistystoimijoiden etätapaamisia Zoomissa viisi kertaa sekä lisäksi puheenjohtajiston ja monikkoperhevalmentajien ”etäpulinat”. Koulutuspuolella oli tarjolla etäyhteyksin uusien toimijoiden peruskoulutus, some-viestintäkoulutus sekä monikkoperhevalmentajien koulutuspäivä. Lisäksi järjestimme Helsingissä monikkoperhevalmentajien imetysteemaisen koulutuksen ja yhdistystoimijoiden kohtaamis- ja koulutuspäivän Tampereella.

Lisäksi järjestösihteeri ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori ovat vastanneet yhdistystoimijoiden yhteydenottoihin ja avunpyyntöihin.

”Ilman kattojärjestön henkilökunnan ohjausta ei varmasti meidänkään yhdistystä olisi enää olemassa. He ovat inspiroivia.”

”Tukea (esim. koulutuksia) on ollut hyvin tarjolla ja on ollut tunne, että erikseen kysymällä sitä olisi saanut lisääkin.”

”Toimintatonni-avustus mahdollistaa tapahtumien järjestämisen, mutta yhtä tärkeää on kattoyhdistyksen tarjoamat alustat facebookissa, jotka kokoavat yhteen kaikkia monikkotoimijoita. Nämä toimivat hyvänä vinkkinä.”

Yhdistysten näkyvyyttä tehostettiin

Vuonna 2022 kattojärjestö satsasi erityisesti alueyhdistystoiminnan näkymiseen eri viestintäkanavilla. Ja tästä kysyttäessä lähes 93 % totesikin huomanneen lisääntyneen yhdistystoiminnan ja vapaaehtoistoiminnan markkinoinnin.

Vastaajat toivoivat, että kattojärjestö nostaisi alueyhdistysten toimintaa vielä enemmän esiin Facebook- ja Instagram-sivuillaan sekä Monikkoperheet-lehdessä. Viestinnässä toivottiin näkyvän juuri erilaiset tapahtumat ja toiminta.

”Monikkoperheet -lehteen kaipaisi suuresti ”alueyhdistyksissä tapahtuu” osiota, johon yhdistyksistä voisi toimittaa aineistoa/kuvia. Se tuo lehteä lähemmäksi arkea ja jokaisen elämää.”

Lisää toimijoita kaivataan

Lisätukea yhdistystoimijat kaipaavat uusien jäsenperheiden (78 %) ja hallitustoimijoiden (55,6 %) rekrytointiin. Moni (51,9 %) kaipaa myös tukea yleiseen yhdistystoiminnan hallinnointiin ja yleistä yhdistystietoutta.

Yhdistystoimintaa ei olisi ilman aktiivisia monikkovanhempia, jotka toimivat vapaaehtoisina omilla alueillaan. Tiesithän, että Sinullakin on mahdollisuus tulla mukaan yhdistystoimintaan ja olla turvaamassa vertaistoiminta alueellasi.

Ota yhteys omaan alueyhdistykseesi tai kattojärjestön toimistolle vapaaehtoistoiminnan koordinaattoriin, koordinaattori@monikkoperheet.fi

Vapaaehtoisena saat tukea toimintaasi niin omasta alueyhdistyksestä kuin kattojärjestön henkilökunnalta.

Tervetuloa mukaan toimintaan!

TEKSTI

Tiina Matala
järjestösihteeri

Lue järjestön tarjoamista vapaaehtoistoiminnan muodoista.

Artikkeli on julkaistu Monikkoperheet-lehdessä 1/2023.