Perhevapaauudistus

Sivun kansikuva: Vilma Doumbouya

Monikkoperheiden vanhempainpäivärahat

Vanhempainpäivärahat uudistuivat, ja niitä koskeva uusi laki tuli voimaan 1.8.2022. Uuden lain mukaisia vanhempainpäivärahoja saa, jos lasten laskettu syntymäaika on aikaisintaan 4.9.2022. Tällöin raskausrahakausi alkaa aikaisintaan 1.8.2022. Jos lapsi kuitenkin syntyy ennenaikaisesti 29.7.2022 tai sitä aikaisemmin, saa vanhempainpäivärahoja vanhan lain mukaan. Jos perhe on alkanut saada vanhempainpäivärahoja samasta lapsesta aiemmin, niitä ei voi 1.8.2022 muuttaa uuden lain mukaisiksi.

Raskausrahaa koskeva laki tuli voimaan 1.8.2022 alkaen. Laki koskee perheitä, joissa laskettu aika on 4.9.2022 tai sen jälkeen. Synnyttävän monikkoäidin raskausrahakausi on samanpituinen kuin yhden lapsen tilanteessa eli 40 arkipäivää.

Raskausvapaa alkaa yleensä 30 arkipäivää ennen lapsen laskettua syntymäaikaa. Työnantajan kanssa voi halutessaan sopia, jos haluaa jäädä raskausvapaalle myöhemmin, mutta vapaa pitää aloittaa kuitenkin viimeistään 14 arkipäivää ennen laskettua aikaa. Jos ei ole työsuhteessa, voi jäädä raskausvapaalle oman valinnan mukaan 14–30 arkipäivää ennen laskettua aikaa.

Kela maksaa raskausrahaa 40 arkipäivältä riippumatta lapsen todellisesta syntymähetkestä. Raskausrahapäivät on pidettävä peräkkäin, eikä niitä voi siirtää myöhemmin pidettäväksi. Jos lapsi syntyy ennen kuin on jäänyt raskausvapaalle, alkaa raskausrahan maksu heti syntymää seuraavana arkipäivänä.

1.8.2022 voimaan tulleen uuden lain mukainen vanhempainraha koskee perheitä, joissa lasten laskettu aika on 4.9.2022 tai sen jälkeen. Monikkoperheen vanhemmille myönnetään 320 arkipäivää vanhempainrahaa ja sen lisäksi 84 päivärahapäivää toista ja jokaista sitä useampaa lasta kohden. Kummallakin vanhemmalla on käytössään yhtä paljon vanhempainrahapäiviä, 160 arkipäivää. Vanhempainrahapäivistä voi luovuttaa toisen vanhemman käyttöön enintään 63 päivää.

Kaksosperheessä vanhempainrahapäiviä on siis 404 (320 + 84 pv), kolmosperheessä 488 (320 + 84 + 84 pv) ja nelosperheessä 572 (320 + 84 + 84 + 84 pv). Lisäpäivät jaetaan tasan vanhempien kesken, ja lisäpäivien oman osuuden (42 arkipäivää) voi halutessaan luovuttaa kokonaisuudessaan esimerkiksi toiselle vanhemmalle. Yhteensä monikkovanhempi voi siis siirtää omasta kiintiöstään toiselle 63+42=105 päivää. Lisää tietoa ja esimerkkikaavio Kelan Elämässä-sivustolla.

Raskaus- ja vanhempainrahaa pitää hakea viimeistään 2 kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta alkaen etuutta halutaan saada. Vanhempainrahan voi hakea samaan aikaan kuin raskausrahan. Vanhempainrahan voi jakaa eri mittaisiin jaksoihin. Joskus työnantajan kanssa on neuvoteltava jaksojen määrästä ja pituudesta, muutoin Kela ei rajoita jaksotusta.

Ei-synnyttävä vanhempi voi hakea vanhempainrahaa Kelasta lapsen syntymän tai vanhempainvapaan aloittamisen jälkeen. Vanhempainrahaa pitää hakea viimeistään 2 kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta alkaen etuutta halutaan saada. Hakemus voidaan ratkaista vasta, kun Kela tietää lapsen syntymän ajankohdan.

Ei-synnyttävän vanhemman tulee ilmoittaa työnantajalleen vanhempainvapaasta 2 kuukautta ennen vapaan alkua. Jos vapaa on enintään 12 arkipäivää, kuukausi etukäteen riittää. Mikäli vauvat syntyvät paljon etuajassa, ei-synnyttävä vanhempi ei välttämättä ole ennättänyt ilmoittaa työnantajalle vanhempainvapaasta. Onkin hyvä sopia työnantajan kanssa hyvissä ajoin etukäteen, miten pitkän vanhempainvapaan aikoo pitää lasten syntymän yhteydessä. Alustava ajankohta ilmoitetaan tuolloin lasketun ajan perusteella, mutta työnantajan on syytä tietää, että monikkolapset syntyvät usein viikkoja ennen laskettua aikaa ja että ajankohtaa voidaan muuttaa lasten syntymän mukaan.

Monikkovanhemmat yhtä aikaa hoitamassa lapsia raskaus- ja vanhempainrahakaudella

Uudistuksen jälkeen monikkovanhemmat voivat hoitaa lapsia entistä pidempään yhdessä kotona. He voivat saada vanhempainrahaa tai raskaus- ja vanhempainrahaa samalta ajalta normaalin 18 arkipäivän lisäksi enintään 90 arkipäivältä toista ja sitä useampaa lasta kohti. Kaksosten vanhemmat voisivat siis hoitaa lapsia yhdessä kotona enintään 108 arkipäivää (18 + 90 pv), kolmosten vanhemmat 198 arkipäivää (18 + 90 + 90 pv) ja nelosten vanhemmat 288 arkipäivää (18 + 90 + 90 + 90pv).

Lisää tietoa ja esimerkkikaavio Kelan Elämässä-sivustolla.

Katso video monikkoperheiden vanhempainpäivärahoista

Mitä uudistus tarkoittaa monikkoperheille? Suomen Monikkoperheet ry:n toiminnanjohtaja Ulla Kumpula kertoo videolla, kuinka vanhemmat voivat jatkossa pitää perhevapaita silloin, kun perheeseen syntyy kaksoset tai kolmoset.