Monikkoperheiden uniopas

28.02.2022

Monikkoperheiden uniopas: ohjeita monikkoperheille parempiin yöuniin -opas tarjoaa tietoa monikkoperheiden nukkumisesta ja lasten unentarpeesta vauvasta leikki-iän alkuun asti. Opas sinulle, joka odotat monikkolapsia ja haluat valmistautua etukäteen tulevaan monikkoperhearkeen. Opas sopii mainiosti myös sinulle, joka olet jo monikkolasten vanhempi ja etsit lisää tietoa lasten nukkumisesta ja eri keinoista lasten unen parantamiseksi.

Oppaaseen on koottu tutkitut unikoulumenetelmät ja ohjeet niiden toteuttamiseen. Oppaassa on huomioitu erityisesti monikkoperheitä koskevia erityispiirteitä, kuten keskosuus, perheen aiemmat lapset ja vanhempien jaksaminen.

Kaksosten tai kolmosten nukuttaminen tuo luonnollisesti lisähaastetta arkeen, eikä vanhempien yhteistyön ja lisäavun tärkeyttä voi tarpeeksi korostaa. Monikkoperheissä yksi käsipari on usein liian vähän ja tukiverkon hyödyntämisestä voi olla apua etenkin yhden vanhemman perheissä. Päivärutiinien luominen ja ylläpito vaativat kovaa työtä ja kärsivällisyyttä, mutta helpottavat merkittävästi arjessa jaksamista.

Oppaan ovat tehneet terveydenhoitajaopiskelijat Aliisa Honkamäki ja Tiia Kiukainen osana opinnäytetyötään.

Opas on maksuton pdf-julkaisu ja se on luettavissa Suomen Monikkoperheet ry:n internetsivuilla.

Opinnäytetyö löytyy ammattikorkeakoulujen opinnäytetyörekisteristä Theseuksesta.