Perhevapaauudistus tunnisti monikkovanhempien yhtäaikaisen vanhempainvapaan tarpeen

09.12.2021

Eduskunta hyväksyi perhevapaauudistuksen keskiviikkona 8.12.2021. Monikkoperheiden osalta uudistus lisäsi toivotusti kaksosten, kolmosten ja nelosten vanhempien mahdollisuutta olla hoitamassa vauvoja yhtäaikaisesti raskaus- ja vanhempainrahalla.

Lisäksi uudistuksessa kasvatettiin vanhempainrahapäivien määrää myös toisena, kolmantena ja neljäntenä syntyneiden monikkolasten osalta, vaikkakin vanhemmat saavat heistä edelleen selkeästi vähemmän vanhempainrahapäiviä.

-Uudistuksen yhtenä tavoitteena on isien ja toisten vanhempien kannustaminen hoitovastuuseen. Monikkoperheessä isän ja toisen vanhemman itsenäinen hoitovastuu toteutuu myös silloin, kun kaksi vanhempaa hoitaa monikkolapsiaan samanaikaisesti. Kiitän perhevapaauudistuksen valmistelijoita ja päättäjiä siitä, että he tunnistivat tämän lisäämällä vanhempien yhtäaikaisesti pidettävien päivien määrää kaksosista 12 päivällä ja kolmosista 24 päivällä, Suomen Monikkoperheet ry:n toiminnanjohtaja Ulla Kumpula sanoo.

Vanhempien yhtäaikainen mahdollisuus käyttää raskaus- ja vanhempainrahapäiviä mahdollistaa useamman, usein keskosena syntyneen, vauvan hoitamisen. Monikkoperheissä jaksamiseen ja talouteen liittyvät haasteet ovat keskimääräistä suuremmat. Yhdenvertaiset ja riittävät perhevapaat tukevat näitä perheitä elämänvaiheessa, jonka monikkovanhemmat itse kokevat tutkimuksen mukaan haastavimmaksi vaiheeksi monikkolapsiperhearjessaan.

Suomen Monikkoperheet ry:n toteuttamassa kyselyssä (n=672) monikkovanhemmat pitivät perhevapaauudistuksen tärkeimpänä tavoitteena juuri mahdollisuutta hoitaa monikkovauvoja yhtäaikaisesti.

Toisesta, kolmannesta ja neljännestä monikkolapsesta lyhyempi vanhempainraha

Uuden lain mukaan yksösraskaudesta syntyneestä lapsesta ja monisikiöraskauden ensimmäisestä lapsesta myönnetään 320 vanhempainrahapäivää. Uudistuksessa kasvatettiin vanhempainrahapäivien määrää myös toisena, kolmantena ja neljäntenä syntyneiden monikkolasten osalta, vaikkakin vanhemmat saavat heistä edelleen selkeästi vähemmän vanhempainrahapäiviä, kustakin lisälapsesta 84 päivää.

-Suomen Monikkoperheet ry:n esitystä samasta raskaudesta toisena, kolmantena jne. syntyneille lapsille ei huomioitu riittävästi uudistuksessa, vaikkakin uuden lain kuuden päivän lisäys lisälasta kohden on oikeansuuntainen askel kohti yhdenvertaisuutta monikkolasten ja yksöslasten välillä. Tulevaisuudessa todellinen yhdenvertaisuus saavutetaan, kun jokaisesta lapsesta myönnetään sama määrä vanhempainrahapäiviä riippumatta siitä, syntyykö lapsi yksi- vai monisikiöraskaudesta, Ulla Kumpula arvioi.

Monikkovanhemmilla erityistä kuormitusta

Suomalaisen tutkimuksen mukaan monikkovanhemmat ovat erittäin stressaantuneita merkittävästi useammin kuin vanhemmat keskimäärin. Vanhempia kuormittavat suuremmat taloudelliset paineet, lasten ennenaikaisuus sekä lasten terveydelliset ongelmat. Puolet monikkolapsista syntyy ennenaikaisesti ennen raskausviikkoa 37 ja 38 % monikkolapsista on synnyttyään tehohoidossa.

Perhevapaauudistus tulee voimaan 1.8.2022. Nähtäväksi jää, onnistuuko uusi perhevapaalaki monikkoperheiden osalta tukemaan monikkovanhempia riittävästi useamman samanikäisen vauvan hoivan jakamisessa ja pituudeltaan riittävänä raskaus- ja vanhempainrahajaksona. 

Uuden lain myötä yhden syntyvän lapsen perheeseen myönnetään yhteensä 360 raskaus- ja vanhempainrahapäivää. Kaksosperheeseen myönnetään vastaavasti yhteensä 444 ja kolmosperheeseen 528 päivää. Yhden syntyvän lapsen vanhemmat voivat pitää päiviä yhtäaikaisesti 18 päivää, kaksosperheessä 108 päivää ja kolmosperheessä 198 päivää.


Suomen Monikkoperheet ry on osa kymmenen perhejärjestön yhteistä Monimuotoiset perheet -verkostoa. Verkoston tiedote on luettavissa verkoston internetsivuilla.

Lisätietoja: Toiminnanjohtaja Ulla Kumpula, Suomen Monikkoperheet ry
toiminnanjohtaja@monikkoperheet.fi, P. 050 3280 730

Suomen Monikkoperheet ry: Suomen Monikkoperheet ry on Suomessa toimivien alueellisten monikkoperheyhdistysten valtakunnallinen kattojärjestö. Järjestö on perustettu vuonna 1995. Toiminnan päätavoitteita ovat kaksos-, kolmos- ja nelosperheistä kertovan tiedon jakaminen, edunvalvonta ja vertaistuki. Suomessa toimii tällä hetkellä vapaaehtoisvoimin 16 alueellista monikkoperheyhdistystä, jotka järjestävät tapahtumia ja toimintaa jäsenistölleen omalla toimialueellaan.

Monikkoperheet: Monikkoperheellä tarkoitetaan perhettä, johon syntyy kerralla kaksi tai sitä useampi lapsi. Monisikiösynnytysten osuus kaikista synnytyksistä on noin 1,35 %. Suomessa syntyy vuosittain kaksoset noin 600-700 perheeseen ja kolmoset noin 5-10 perheeseen. Nelosia syntyy harvoin. Kaksosista kolmasosa on perimältään identtisiä.

Mediatiedote luettavissa myös STT-infosta.

Artikkelikuva: Vilma Doumbouya