Erityisistä erityisimmät kaksosraskaudet

15.12.2020

TTTS:ää, TAPSia ja selektiivistä kasvuhidastumaa hoidetaan Naistenklinikalla

Artikkeli on julkaistu Monikkoperheet-lehdessä 4/2019

Kaikista suomalaisista odottajista noin 1,4 % odottaa kaksosia. Kaksosia odottavista noin 30 %:n raskaus on monokoriaalinen. Monokoriaalisista raskauksista noin 10-15 %:ssa on erityisiä ongelmia. Aydin Tekay jos kuka tuntee nämä erityisistä erityisimmät raskaudet.

Aydin Tekayn elämässä kaksosilla, kolmosilla ja nelosilla on merkittävä rooli. Naistenklinikan synnytysosaston ylilääkärillä on omat dikoriaaliset kaksoset, 20-vuotiaat tyttö ja poika. He eivät kuitenkaan ole lääkärin näkökulmasta yhtä kiinnostavia kuin monokoriaaliset kaksoset, siis kaksoset, jotka jakavat odotusaikana yhteisen istukan ja suonikalvon.

Monokoriaalisissa kaksosraskauksissa noin 10-15 prosentille odottajista tulee jokin seuraavista häiriöistä: TTTS eli TOPS, TAPS tai selektiivinen kasvuhidastuma. Tekay vetää tiimiä, jossa näitä häiriöitä diagnosoidaan ja hoidetaan.

Hoitotiimi valmiudessa 24/7

TTTS:ssä (Twin To Twin Transfusion Syndrome eli TOPS) istukkaan on sikiöiden välille muodostunut vääränlaisia verisuoniyhteyksiä. Suoniyhteyksien seurauksena toinen kaksosista saa liikaa verta, toinen taas saa verta liian vähän ja kasvaa huonosti.

Syndroomaa hoidettiin Suomessa ensin vuodesta 2001 lähtien Oulussa laser-leikkauksilla. Myöhemmin 2010-luvun alusta TTTS-odottajat lähetettiin Suomesta Hampuriin hoidettaviksi. Kaksi vuotta sitten TTTS-syndroomaa alettiin hoitaa jälleen Suomessa, tällä kertaa Naistenklinikalla Helsingissä. Nyt hoitotiimissä on mukana kaikkiaan 13 henkilöä, joista neljä on lääkäreitä. Tiimiä johtaa Tekay, joka on myös kouluttanut muita TTTS:n hoitoon. Aydin Tekay on itse opiskellut TTTS:n hoitamista Lontoossa ja tehnyt TTTS-laserointeja 2000-luvulla Oulussa.

TTTS-hoidossa sikiöiden välisiä hiussuonia poltetaan poikki. Lääkärin osaamisessa on keskeistä myös arvioida se, kenelle potilaista tästä operaatiosta on hyötyä ja missä vaiheessa hoito tulee tehdä.

Suomalaiset tekevät hoidossa tiivistä yhteistyötä muiden Pohjoismaiden, erityisesti Tukholman ja Kööpenhaminan sairaaloiden, sekä Baltian maiden kanssa.

-Meillä on WhatsApp-ryhmä, joka on valmiudessa 24/7. Pystymme hoitamaan TTTS-potilaat nopeasti, päivän tai kahden varoitusajalla.

TTTS-potilaat pääsevät nyt helpommalla

Potilaiden lähettämisestä Hampuriin haluttiin luopua, sillä ulkomaille matkustaminen jo muutenkin stressaavassa elämäntilanteessa oli monille odottajille ja heidän perheilleen raskasta.

-Ulkomaille matkustaminen nopealla aikataululla, vieraalla kielellä asiointi ja joskus sairaalaan jääminen Saksaan useiksi viikoksi ei ollut potilaan edun mukaista, Tekay tiivistää.

-Nyt toimimme niin, että potilaat saavat hoitoa omassa maassaan ja asiantuntijat matkustavat tarvittaessa. Suomeen saamme tarvittaessa asiantuntijoita erikoistapauksia varten Kööpenhaminasta.

Hoidon siirtäminen Saksasta Suomeen vahvistaa myös Suomen omaa osaamista riskiraskauksien hoidossa.

-Yritämme kehittää know-how’ta näissä asioissa Pohjoismaissa, ettemme ole pelkästään minkään Euroopan maan varassa.

Monokoriaaliset raskaudet tilastoidaan erikseen

Kahden vuoden aikana Suomessa on tehty TTTS-laserointeja 27 kappaletta. Tekayn mukaan TTTS-tapauksia lähetetään Naistenklinikalle hoidettavaksi liian vähän. Väestömäärään suhteutettuna TTTS-potilaita pitäisi olla Suomessa selvästi enemmän, joten todennäköisesti tapaukset alidiagnosoidaan, eikä kaikkia tapauksia tunnisteta.

-Jo pelkästään Helsingin alueella TTTS-tapauksia pitäisi olla väestömäärään suhteutettuna kymmenen vuodessa, Tekay toteaa.

Tilanteen selvittämiseksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on alkanut nyt tilastoimaan erikseen monokoriaaliset synnytykset, kun tähän saakka kaikki kaksossynnytykset, sekä mono- että dikoriaaliset, on tilastoitu yhdessä. Lääkäreitä on myös koulutettu tunnistamaan syndrooma.

TAPSissa toinen sikiöistä kärsii anemiasta

Toinen monokoriaalisissa raskauksissa esiintyvä häiriö on TAPS eli Twin Anemia Polystemia sekvenssi.  TAPS-oireyhtymässä toinen lapsista kärsii anemiasta. TAPSia ei ole tunnettu ennen vuotta 2005.

Kolmas harvinainen häiriö on selektiivinen kasvuhidastuma, jossa siinäkin toinen monokoriaalisen kaksosraskauden kaksosista voi huonosti. Hänen kasvunsa hidastuu ja ero toiseen kaksoseen voi olla 30-40 %. Näissä tilanteissa sikiöiden kasvua seurataan tiiviisti. Yleensä toivotaan, että raskaudessa päästäisiin viikoille 26-28 ennen synnytyksen käynnistymistä.

-Sikiön selviytymisen kannalta viikot ovat paljon tärkeämpiä kuin koko. Raskausviikolla 28 on jo hyvät mahdollisuudet selvitä.

TAPSissa ja selektiivisessä kasvuhidastumassa ei ole olemassa erityistä hoitomenetelmää. Joskus paremmin voiva kaksonen voidaan pelastaa sulkemalla huonommin voivan kaksosen napanuora.

Tulevaisuudessa sikiö voi kasvaa kohdun ulkopuolella

Sikiöiden hoidossa edistytään koko ajan.

-Sellaiset toimenpiteet, joita tehdään nyt lastenkirurgiassa, tulevat varmasti muuttumaan jossakin vaiheessa jo odotusvaiheessa tehtäväksi sikiökirurgiaksi.

Myös yhä pienempiä sikiöitä pystytään pelastamaan. Nyt proaktiivinen hoito aloitetaan raskausviikolla 23+ ja sen jälkeen syntyneille lapsille.

Vielä on paljon asioita, joita ei ymmärretä, eikä osata hoitaa, mutta eteenpäin mennään koko ajan.

-Uskon, että vielä tulee myös se päivä, että supistuksia pystytään estämään. Myös laite, jonne sikiö pystytään laittamaan kasvamaan kohdun ulkopuolella kohdun kaltaiseen tilaan on varmasti myös tulevaisuutta, Tekay kertoo.

Ei tuhoavaa, vaan hoitavaa toimintaa

Useat monisikiöodottajien kanssa tehdyt työvuodet ovat tehneet Tekaysta monikko-odottajien tuntijan.

-Sikiön kasvuhäiriöistä kärsivillä kaksosodottajilla odotus on piinaavaa, kun odotusajassa on noin kymmenen viikon jakso, jolloin ei tiedä, kuinka sikiöille käy. Emme voi taata 100-prosenttistä terveyttä kenellekään hoidetuista sikiöistä ja noin kymmenellä prosentilla onkin kouluikäisenä jokin neurologinen häiriö.

Aydin Tekay näkee kuitenkin työssään haasteiden lisäksi paljon valoisaa.

-On mielekästä, kun voi hoitaa potilaita, ei tehdä pelkkää sikiödiagnostiikkaa. Tämä ei ole tuhoavaa, vaan hoitavaa toimintaa.

Sanastoa

  • Monokoriaalinen = sikiöillä on yksi istukka ja yhteinen suonikalvo (uloin kalvo)
  • Dikoriaalinen = sikiöillä on molemmilla omat istukat ja suonikalvot
  • Monoamniaalinen = sikiöillä on yksi yhteinen vesikalvo ts. vesipussi
  • Diamniaalinen = sikiöillä on molemmilla omat vesikalvot ts. vesipussit
  • Diamnioottis-dikoriaalinen = sikiöillä omat istukat, omat suonikalvot ja omat vesipussit
  • Diamnioottis-monokoriaalinen = sikiöillä yhteinen istukka ja suonikalvo ja omat vesipussit
  • Monoamnioottis-monokoriaalinen = sikiöillä yhteinen istukka ja suonikalvo sekä yhteinen vesipussi
  • TTTS = Twin To Twin Transfusion Syndrome = monokoriaalisissa raskauksissa esiintyvä oireyhtymä, jossa sikiöiden välillä on suoniyhteyksiä istukan sisällä.
  • TOPS = Twin Oligopoly Sequence (TOPS ja TTTS ovat sama asia)
  • TAPS = Twin Anemia Polystemia Sequence

Teksti ja kuva
Raisa Ojaluoto

Aydin Tekay
Naistenklinikan synnytysosaston ylilääkäri Aydin Tekay kohtaa työssään paljon monisikiöodottajia. Hän johtaa tiimiä, joka hoitaa TTTS-laserointeja Suomessa.