Kaksosten tekemää kaksostutkimusta

07.06.2024

Ádam ja Dávid Tárnoki ovat identtiset kaksostutkijakaksoset

Identtiset kaksoset Ádám ja Dávid Tárnoki ovat lääketieteen tohtoreita, radiologeja, Unkarin kaksosrekisterin perustajia ja modernin kaksostutkimuksen kansainvälisesti tunnetuimmat kasvot. He ovat myös TWINS 2023 konferenssin puuhamiehet.

On vuosi 1983. Neljännen vuoden lääkäriopiskelija rouva Tárnoki odottaa kaksosia. Raskauden loppuvaiheessa B-vauva on raivotarjonnassa ja A-vauva perätilassa.  Synnytyslääkärin mielestä synnytys voidaan hoitaa normaalisti. Juuri gynekologiaa opiskellut nuori äiti kuitenkin tietää, että A-vauvan perätila voi olla riski varsinkin ensisynnyttäjällä ja vaatii keisarileikkausta. Jääräpäinen äiti pitää päänsä ja synnytys tapahtuu keisarileikkauksella. Ensin syntynyt vauva saa nimekseen Ádam ja 3 minuuttia myöhemmin syntynyt vauva Dávid.

Kylmän sodan lapset

Veljekset syntyvät keskelle kylmää sotaa rautaesiripun taakse Unkariin. Korkean elintason länsimaissa kaksoset puetaan 80-luvulla usein samanlaisiin vaatteisiin, mutta Neuvostoliiton varjossa elävässä Unkarissa tämä ei ole mahdollista, sillä lähes kaikesta on puutetta. Ystäväperheiltä saatu vaatetus on sen mukaisesti kirjavaa. Lastenvaunut löytyvät rajan takaa Itä-Saksasta. Unkarista niitä ei 80-luvulla saa.

Ádamin ja Dávidin lapsuus kuluu keskellä sodan kuolinkorinaa. Kun pojat ovat 5-vuotiaita, puhkeaa Unkarissakin laajoja demokratiaa vaativia mielenosoituksia, jotka huipentuvat vuonna 1989 uuden Unkarin tasavallan perustamiseen. Koulu alkaa samalla luokalla ja jatkuu näin läpi kaikkien koulu- ja opiskeluvuosien. Kouluvuosien jälkeen molemmat hakevat yliopistoon lääketiedettä opiskelemaan. Radiologiaan otettiin sisään 15 opiskelijaa. Hakijoita oli 70, mutta molemmat pääsivät sisään. Identtisin arvosanoin.

Tiivis yhteiselämä jatkuu

Monet kaksoset erkanevat toisistaan viimeistään opiskelujen päätyttyä työelämän alkaessa. Ádam ja Dávid ovat työskennelleet lähes 20 vuotta Semmelveisin lääketieteellisessä yliopistossa Budapestissä, viimeiset vuodet radiologian apulaisprofessoreina. Työura on jatkunut hämmästyttävän yhtenäisenä. Ainoa poikkeus matkan varrella on ollut eurooppalaisen radiologian yhteisön apuraha, joka on mahdollista myöntää vain yhdelle tutkijalle samassa instituutissa kerrallaan. Molemmat kuitenkin saivat apurahan ja työskentelivät sen turvin tutkijavaihdossa, mutta peräkkäisinä vuosina.

Vuonna 2020 Semmelveisin yliopiston lääketieteellisen kuvantamisen laitoksen ja radiologian laitoksen johtaja jäi eläkkeelle. Nämä kaksi tehtävää erotettiin toisistaan ja toiseen palkattiin Ádam ja toiseen Dávid. Veljekset johtavatkin yhdessä nyt Unkarin suurinta Onkologian instituuttia, jossa on lähes 100 työntekijää. On hyvin poikkeuksellista, että identtistenkään kaksosten urat kulkevat näin samaa rataa. Akateemisen maailman tarjoamat mahdollisuudet eivät useinkaan mahdollista sitä näin tiiviisti. Semmelveisin yliopisto halusi kuitenkin molemmat lahjakkaat tutkijat listoilleen. Olihan heidän ansioluettelonsa identtiset ja tiiviisti toisiinsa kietoutuneet.

Unelmana kaksostutkimuksen keskus

Ádamin ja Dávidin työajasta pääosa kuluu radiologian tehtävissä. Yli jäävä aika kuluu kaksostutkimukseen. Kiinnostus kaksostutkimukseen alkoi jo opiskeluvuosina. Valmistuttuaan veljekset ovat myös toimineet ohjaajina muutamille lääketiedettä opiskelleille kaksosille.

Ádam ja Dávid näkevät, että kaksostausta on suuri etu tutkijalle. Ádam on parivaljakon ”puhemies”, tämä käy selväksi myös haastattelun aikana. Dávid taas on hiljaisempi, mutta käytännönläheisempi tekijä. Nämä pienet erot täydentävät myös työelämässä toisiaan. Kommunikointi on helppoa. Myös kaksosparien rekrytointi koehenkilöiksi kaksostutkimukseen on helpompaa, kun kokeen tutkija on itsekin kaksonen.

Veljesten oma tutkimustyö käsittelee pääasiassa erilaisia radiogenomisia tutkimuksia onkologian ja erityisesti keuhkosairauksien ja keuhkosyövän osa-alueella. Viimeiset kaksi vuotta Tárnokit ovat myös tehneet paljon työtä Unkarin kaksosrekisterin rakentamiseksi. Rekisterissä on nyt hiukan yli 10 000 kaksosta. Tárnokit ovat käyttäneet rekisteriä hyväksi muun muassa rintasyövän ja neurologisten sairauksien tutkimuksissa.

Mikä sitten olisi unelmatutkimus, jos rahoitusta ja resursseja olisi rajattomasti? Ádam ja Dávid haluaisivat perustaa kaksostutkimukseen keskittyvän tutkimuskeskuksen, joka kokoaisi yhteen vielä kaksoset, jotka eivät vielä ole rekisterissä. Ensimmäinen tutkimus olisi keuhkoparenkyymisairauksiin keskittyvä kaksostutkimus.

Kaksostutkimuksen eettisyys?

Kaksostutkimuksista puhuttaessa ei voida välttää kysymystä kaksostutkimuksen etiikasta. Vaikka nykyinen kaksostutkimus on hyvin eettistä, on kaksostutkimuksella kolkko historia (kts. Monikkoperheet-lehden artikkeli 2/2023). Ádam ja Dávid toteavat, että nykyään jo pelkästään kaksosrekisterien sisältämä aineisto on yksilönsuojan näkökulmasta erittäin vahvasti suojattua sekä EU:n että kansallisten lakien kautta. Myös korkeat kustannukset ja rajalliset rahoitusmahdollisuudet pitävät huolen, että vain oikeasti tärkeät ja eettisesti huolellisesti suunnitellut tutkimushankkeet on mahdollista toteuttaa.

Monet kaksoset haluavat nykyään olla osa kaksostutkimusta, koska näin kaksoset itse voivat auttaa uusien lääkkeiden kehitystyössä ja erilaisten sairauksien ennaltaehkäisyssä. Àdamin ja Dávidin mukaan tutkimukset tarjoavat usein kaksosille myös konkreettista hyötyä ilmaisten tutkimusten ja testien muodossa, jotka muuten olisivat erittäin kalliita.

Kaksostutkimuksen tulevaisuus?

Kaksostutkimusta on tehty maailmassa jo 150 vuotta. Viime vuosikymmenten voimakas genetiikan kehitys ja ihmisen perimän kartoitus ovat nostaneet esiin kysymyksen, että onko kaksostutkimukselle enää tarvetta tulevaisuudessa. Ádamin ja Dávidin mukaan se on edelleen voimissaan, mutta siihen yhdistetään nykyään myös muun muassa mikrobiomiin ja epigenetiikkaan liittyviä kokonaisuuksia. Kaksosrekisterit ovat erittäin hyviä työkaluja tämän tyyppisissä tutkimuksissa. Veljesten mukaan kaksosrekisterit toimivat eräänlaisina ”elävinä ihmislaboratorioina”, joita ei pystytä korvaamaan perinteisillä laboratorioilla.

Ádamin ja Dávidin polut ovat kulkeneet 40 vuotta hyvin tiiviisti samoja polkuja. Opiskeluajan he asuivat yhdessä, mutta nykyään molemmat ovat naimisissa ja perhe-elämä onkin jonkin verran rajoittanut yhdessäoloa vapaa-aikana. Heillä on molemmilla yksi tytär ja molemmilla on tulossa toinen tytär, joten yhtäläisyydet vain jatkuvat.

TEKSTI

JUSSI PEURA

Kuva:
Kaksostutkijat Ádam (vas.) ja Dávid Tárnoki ovat kansainvälisen kaksostutkimuksen tunnetummat kasvot.

Kuvaaja Ulla Kumpula.

Artikkeli on julkaistu Monikkoperheet-lehdessä 4/2023.