Uusi varhaiskasvatusopas

10.06.2024

Suomen Monikkoperheet ry on julkaissut Kaksoset ja kolmoset varhaiskasvatuksessa -oppaan.

Opas on laadittu opinnäytetyönä Savonian ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelija Jenni Burtsov-Lintulan toimesta. Opas syntyi osana varhaiskasvatuksen opintoja. Suomen Monikkoperheet ry toimi oppaan toimeksiantajana.

”Monikkosisarusten keskinäinen suhde on tärkeä ja kestää läpi elämän. On monia asioita, joita tulisi ottaa huomioon ja tukea, jotta keskinäinen suhde kehittyisi tasapainoiseksi. Sen lisäksi on tärkeää, että monikkosisarukseksi syntynyt lapsi kehittäisi oman vahvan yksilöllisen identiteetin. Varhaiskasvatuksella on suuri merkitys, jotta nämä asiat toteutuvat. Toivon että tämä opas on apuna ymmärtämään monikkosisarusten välistä suhdetta, sekä tukemassa heidän yksilöllistä kasvuaan vahvaan minuuteen”, lausuu Jenni Burtsov-Lintula oppaan saatesanoissa.

Oppaassa käsitellään muun muassa monikkosisarusten yksilöllisyyden tukemista, keskinäistä suhdetta, varhaiskasvatuksen aloitusta sekä samaan vai eri ryhmään kysymystä. Tietoa tuodaan esiin myös konkreettisin tapausesimerkein.

Oppaan tekoa ohjasi asiantuntijatyöryhmä, johon kuuluivat sosionomi AMK, varhaiskasvatuksen opettaja Johanna Ahlberg, FT, yliopistonlehtori Kristiina Heinonen, sosionomi AMK, päiväkodinjohtaja Maaria Korhonen, YTM, toiminnanjohtaja Ulla Kumpula, Vs. toiminnanjohtaja Raisa Ojaluoto, sosionomi AMK, varhaiskasvatuksen opettaja Elina Santala ja informaatikko Kirsi Vierula.

Kaksoset ja kolmoset varhaiskasvatuksessa – Opas kotiin ja varhaiskasvatuksen ammattilaisille löytyy maksuttomana pdf-julkaisuna monikkoperheet.fi sivustolta.

Lue lisää ja tutustu oppaaseen osoitteessa monikkoperheet.fi/varhaiskasvatusopas